"Girland (çelenk) Kültür ve Sanat  Galerisi" adı altında oluşturulan Web sitesi,birikimlerin bu konuya ilgi duyan kimselerle  paylaşılması, kendi çalışmalarına katkıda bulunulabilmesi, bilgi teatisi, yerli ve yabancı kültür varlıklarının imkanlar ölçüsünde tanıtılması, korunması ve koleksiyonerliğin bu çalışmalara katkısının ne derece önemli olduğunun vurgulanması ve bu tür uğraşların teşvik edilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Bazı eserlerin fotoğraflarının iyi kalitede olmaması nedeniyle  telafisi cihetine gidilecek,yanlışlıklar düzeltilecek ve sitede yer almayan eserler zaman içinde yüklenerek geliştirilmeye çalışılacaktır. sitenin muhteviyatı ile ilgili görüş, eleştiri ve önerilerinizin elektronik posta (e-mail) ile bildirilmesinden memnuniyet duyulacaktır.

Arkeolojik Eserler

      Bu bölümde,kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanunu ve buna istinaden çıkartılan yönetmeliğe uygun olarak ilgili müzeye  kaydı yaptırılan muhtelif dönemlere ait arkeolojik eserler ile ilgili  bilgiler ve fotoğrafları yer almaktadır.

 

 

Arkeoloji,geçmiş uygarlıkları,maddi kültür belgelerine dayanarak inceleyen bir bilim dalıdır.Bu konuda yapılan çalışmalar sırasında bulunan eserler genellikle müzelerde koruma altına alınır.Gerçek ve tüzel kişiler de,Kültür Bakanlığı tarafından verilecek izin belgesiyle korunması gerekli taşınır kültür varlıklarından oluşan koleksiyonlar meydana getirebilirler.

 

 

 

Etnoğrafik nitelikteki kültür varlıkları, halkın sosyal hayatını yansıtan insan yapısı araç ve gereçler dahil, bilim, din ve mihaniki sanatlarla ilgili varlıklardır. Müze koleksiyonlarını tamamlayıcı nitelikte olmayan ve belge değeri taşımayan etnoğrafik nitelikteki kültür varlıkları ile Abdülmecit, Abdülaziz, V.Murat, II. Abdülhamit, V.Mehmet Reşat ve Vahideddin'e ait ve aynı çağdaki sikkelerin yurtiçinde alımı, satımı ve devri serbest olup ayrıca tescile tabi değildir.

 

 

 

Güzel sanatların bir kolu olan el sanatları, ortaya çıktığı toplumun duygularını, sanatsal beğenilerini ve kültürel özelliklerini yansıtan, gelenekselleşmiş motif, dokuma ve diğer tüm el emeği verilerek oluşturulan ürünler topluluğudur. Başka bir deyişle el sanatları, göz nurunun, ince zevkin, uzun sabrın, gönüllerde yatan düşüncelerin, sanat olarak ortaya dökülmesidir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etnoğrafik Eserler

     Koleksiyona dahil Etnoğrafik  eserler hakkında her türlü bilgileri bu bölümde bulabilirsiniz. Fotoğraflarda ayrıntıya özellikle yer verilmiş olup, eserler üzerinde değişik lisanlarda yazılmış yazılar imkanlar ölçüsünde Türkçeye çevrilmiş, ancak bazı bölümler  okunamamış veya tercüme edilememiştir.  

El Sanatları

      Genellikle Türk El sanatlarını   bulacağınız bu bölümde değişik  ülkelere ait eserlere de yer verilmiştir.