Sikkeler
      Bu bölümde, Roma, Bizans, Grek ve İslami dönem sikkelerine ait bilgiler ile fotoğrafları bulunmaktadır.

Arkeoloji,geçmiş uygarlıkları,maddi kültür belgelerine dayanarak inceleyen bir bilim dalıdır.Bu konuda yapılan çalışmalar sırasında bulunan eserler genellikle müzelerde koruma altına alınır.Gerçek ve tüzel kişiler de,Kültür Bakanlığı tarafından verilecek izin belgesiyle korunması gerekli taşınır kültür varlıklarından oluşan koleksiyonlar meydana getirebilirler
 

Toprak&Taş&Cam Eserler
      Pişmiş toprak, taş ve camdan yapılmış eserleri bu bölümde görebilirsiniz.
Madeni Eserler
     Bu bölümde, muhtelif dönemlere ait değişik metaller ve bileşikler kullanılmak suretiyle yapılmış olan eserlere yer verilmiştir.    
Boncuklar&Takılar
    Genellikle taş ve cam hamurundan yapılmış boncuklardan oluşan diziler ile tasarımı sonradan gerçekleştirilen kolyeler ve madeni takılarla ilgili bilgi ve fotoğraflar  bu bölümde bulunmaktadır.
Mühürler
   Sayı itibariyle çok olmamakla birlikte,  bu eserlere ayrı bir başlık altında  yer verilmesinde yarar görülmüştür.