Madeni Eserler
     Bu bölümde yer verilen eserlerin üzerinde bulanan değişik lisanlardaki yazılar imkanlar ölçüsünde Türkçeye çevrilmiş olup, detay fotoğrafları da bulunmaktadır.

       

 

 

 

Etnoğrafik nitelikteki kültür varlıkları,halkın sosyal hayatını yansıtan insan yapısı araç ve gereçler dahil bilim,din ve mihaniki sanatlarla ilgili varlıklardır.Müze koleksiyonlarını tamamlayıcı nitelikte olmayan ve belge değeri taşımayan etnoğrafik nitelikteki kültür varlıkları ile Abdülmecit, Abdülaziz, V.Murat, II.Abdülhamit, V.Mehmet Reşat ve Vahidettin'e ait ve aynı çağdaki sikkelerin yurtiçinde alımı,satımı ve devri serbest olup ayrıca tescile tabi değildir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saatler ve Köstekler
      Cep saatleri ve köstekleri ile kol ve masa saatlerinden oluşan koleksiyonu, bu bölümde  görebilirsiniz..
Diğer Eserler
      Etnoğrafik değeri olan diğer eserler bu bölümde bulunmaktadır.