LENGERLER

  Envanter No 1

  Adı Lenger
  Cinsi Bakır
  Ölçüsü/Çapı  33,5 cm
  Ayrıntı resimleri  1 2 3 4 5
  Tanımı;Ön yüzünde İbranice Tevrat' tan alınmış Beze Haim (isim), Vayedaber (konuştu), Hatsair (genç), Şumuel (isim), Aliza (isim), Haşulhan (masa), Aşerlifne ( bir şeyin önünde olan), .......... (okunamadı), yazıları mevcuttur, yekpare.


 

..

  Envanter No 2

  Adı Lenger
  Cinsi Bakır
  Ölçüsü/Çapı 29 cm
  Ayrıntı resimleri  1 2 3
  Tanımı;Arka yüzünde "Sahibi Bekir 1182" yazısı mevcuttur. Ön yüzü bezemeli, dip kısmı geçme,  polisajlı.


 

..

  Envanter No 3

  Adı Lenger
  Cinsi Bakır
  Ölçüsü/Çapı 24 cm
  Ayrıntı resimleri  1
  Tanımı;Ön yüzünde İbranice Tevrat' tan alınmış, sağdan sola doğru okunmak suretiyle; "Hazkil Avraham  Le  Reyeş " yazısı mevcut. Anlamı, Reyeş oğlu Hazkil Avraham' dır. Dip kısmı geçme, polisajlı.


 

..

  Envanter No 4

  Adı Lenger
  Cinsi Bakır
  Ölçüsü/Çapı 23,5 cm
  Ayrıntı resimleri  1
  Tanımı; Arka kısmında Sahibi Yusuf İbni Kanar 1138 yazılı, dip kısmı geçme, ön yüzü düz ve polisajlı.


 

..

  Envanter No 5

  Adı Lenger
  Cinsi Bakır
  Ölçüsü/Çapı  56 cm.
  Ayrıntı resimleri 1 2 3 4 5 6 7 8
  Tanımı; Üzerinde,Tanrının sıfatlarından biri olan Ya Allah Celle Celaluhu dört defa, arkasında ise,tuğra şeklinde sahibi Hakkı Şerif 1172 (daha sonra isim üzerinde değişiklik yapılmış),ayrıca sahibühü Seyyid Mustafa Ağa 1230 yazısı mevcuttur.
 

..

  Envanter No 6

  Adı Lenger
  Cinsi Bakır
  Ölçüsü/Çapı 16,5 cm
  Ayrıntı resimleri  1
  Tanımı;Arka yüzünde Süryanice "M" ve "A" harfleri yazılı, dip kısmı geçme, ön yüzü düz ve polisajlı. 

..

  Envanter No 7

  Adı Lenger
  Cinsi Bakır
  Ölçüsü/Çapı 21 cm
  Ayrıntı resimleri  1
  Tanımı;Ön yüzünde sahibi Molla Osman 1214 yazısı ve bezeme mevcut, dip kısmı geçme.


 

..

  Envanter No 8

  Adı Lenger
  Cinsi Bakır
  Ölçüsü/Çapı 23 cm
  Ayrıntı resimleri  1 2 3 4
  Tanımı;Ön yüzü düz, arka yüzünde 3 ayrı yazı mevcut, (ilkinde;sahibi İsfihan, ikincisinde;dairenin içindeki yazıda süryanice olarak, İncil' de de belirtilen "Biz Allah'ta, Allah'ta bizde" sözü, dairenin alt tarafında ise "1116" rakamı ,üçüncüsünde ise; eski arapça tıp kitaplarında şeytan ve musibetleri kovucu anlam içerdiği şeklinde yorumlanan Harc-ı Tahriş yazılı. Dip kısmı geçme.


 

..

  Envanter No 9

  Adı Lenger
  Cinsi Bakır
  Ölçüsü/Çapı 30,5 cm
  Ayrıntı resimleri  1 2 3 4
  Tanımı;Ön yüzü bezemeli, arka yüzünde sahibi Rıza oğlu Muhammed bin Hıdır 18 Ramazan sene 1218,ayrıca süryanice I ve İ harfleri yazılı, dip kısmı geçme, polisajlı.


 

..

  Envanter No 10

  Adı Lenger
  Cinsi Bakır
  Ölçüsü/Çapı 29 cm
  Ayrıntı resimleri  1 2
  Tanımı;Ön yüzünde bezeme ve "Celal İbni Muhammet 1165" yazısı mevcut, dip kısmı geçme, polisajlı.


 

..

  Envanter No 11

  Adı Lenger
  Cinsi Bakır
  Ölçüsü/Çapı 31 cm
  Ayrıntı resimleri  1 2 3
  Tanımı;Ön yüzünde bezeme ve "Sahibi Ahmet Paşa",arkasında Hasnadi yazısı mevcut, yekpare, polisajlı.


 

..

  Envanter No 12

  Adı Lenger
  Cinsi Bakır
  Ölçüsü/Çapı 20 cm
  Ayrıntı resimleri  1 2
  Tanımı;Ön yüzünde bezeme ve  "Sahibi Yusuf İbni Hanna 1201" yazısı mevcut,dip kısmı geçme.


 

..

  Envanter No 13

  Adı Lenger
  Cinsi Bakır
  Ölçüsü/Çapı 30 cm
  Ayrıntı resimleri  1 2
  Tanımı;Ön yüzünde bezeme ve "Sahibi Muhamed bin Mahmut 1222" yazısı mevcut. dip kısmı geçme, polisajlı.


 

..

  Envanter No 14

  Adı Lenger
  Cinsi Bakır
  Ölçüsü/Çapı 33,5 cm
  Ayrıntı resimleri  1 2
  Tanımı;Ön yüzünde 12 bezemeden, 4'ü işlenmiş, bir bezemede, ermenice "MİKEİL (Erkek ismi) 1890" yazılı, dip kısmı geçme, polisajlı.


 

..

  Envanter No 15

  Adı Lenger
  Cinsi Bakır
  Ölçüsü/Çapı 28 cm
  Ayrıntı resimleri  1
  Tanımı;Ön yüzü bezemeli ve polisajlı, yekpare.


 

..

  Envanter No 16

  Adı Lenger
  Cinsi Bakır
  Ölçüsü/Çapı 30 cm
  Ayrıntı resimleri  1 2 3
  Tanımı;Ön yüzü bezemeli ve polisajlı, arka yüzünde ermenice "DABMSOS 1312" yazılı, dip kısmı geçme.


 

..

  Envanter No 17

  Adı Lenger
  Cinsi Bakır
  Ölçüsü/Çapı 27,5 cm
  Ayrıntı resimleri  1 2
  Tanımı;Ön yüzü bezemeli, yekpare.


 

..

  Envanter No 18

  Adı Lenger
  Cinsi Bakır
  Ölçüsü/Çapı 27,5 cm
  Ayrıntı resimleri  1 2 3
  Tanımı;Ön yüzü polisajlı ve "Sahibi Asvad 1187" yazılı, bezemeli, dip kısmı geçme.


 

..

  Envanter No 19

  Adı Lenger
  Cinsi Bakır
  Ölçüsü/Çapı 19,5 cm
  Ayrıntı resimleri  1
  Tanımı;Ön yüzü bezemeli, dip kısmı geçme.


 

..

  Envanter No 20

  Adı Lenger
  Cinsi Bakır
  Ölçüsü/Çapı 30 cm
  Ayrıntı resimleri  1
  Tanımı;Ön yüzü bezemeli ve "Salih Şehen oğlu Ali 1234" yazılı, dip kısmı geçme.


 

..

  Envanter No 21

  Adı Lenger
  Cinsi Bakır
  Ölçüsü/Çapı 34,5 cm
  Ayrıntı resimleri  1
  Tanımı;Ön yüzü bezemeli ve "Seyit Hüseyin 1218" yazılı, yekpare.


 

..

  Envanter No 26

  Adı Lenger
  Cinsi Bakır
  Ölçüsü/Çapı 34,5 cm
  Ayrıntı resimleri  1 2 3 4
  Tanımı;Ön yüzü bezemeli, arka yüzünde Ermenice"GIRAGOS(erkek ismi) 1901" yazılı, dip kısmı geçme.


 

..

  Envanter No 31

  Adı Lenger
  Cinsi Bakır
  Ölçüsü/Çapı 21,2 cm
  Ayrıntı resimleri  1
  Tanımı;Ön yüzünde ermenice yazılar mevcut, beşinci kelime "YEGEĞETSUNE" olup, türkçe "kilise" anlamına gelmektedir.


 

..

  Envanter No 84

  Adı Lenger
  Cinsi Bakır
  Ölçüsü/Çapı 35 cm
  Ayrıntı resimleri  1 2
  Tanımı;Ön yüzü bezemeli, arka yüzünde bir mühür mevcut, yekpare.


 

..

  Envanter No 85

  Adı Lenger
  Cinsi Bakır
  Ölçüsü/Çapı 34 cm
  Ayrıntı resimleri  1 2
  Tanımı;Ön yüzü bezemeli, dip kısmı geçme. 

..

  Envanter No 91

  Adı Lenger
  Cinsi Bakır
  Ölçüsü/Çapı 28 cm
  Ayrıntı resimleri  1 2
  Tanımı;Ön yüzü bezemeli ve "Sahibi Salban 1164" yazısı mevcut, dip kısmı geçme, polisajlı.


 

..

  Envanter No 92

  Adı Lenger
  Cinsi Bakır
  Ölçüsü/Çapı 41 cm
  Ayrıntı resimleri  1 2
  Tanımı;Ön yüzü bezemeli, yekpare. 

..

  Envanter No 93

  Adı Lenger
  Cinsi Bakır
  Ölçüsü/Çapı 29,5 cm
  Ayrıntı resimleri  1 2 3
  Tanımı;Ön yüzü bezemeli, arka yüzünde gönlü gülde yazılı, yekpare, polisajlı.


 

..

  Envanter No 94

  Adı Lenger
  Cinsi Bakır
  Ölçüsü/Çapı 34 cm
  Ayrıntı resimleri  1 2
  Tanımı;Ön yüzü bezemeli, dip kısmı geçme.


 

..

  Envanter No 95

  Adı Lenger
  Cinsi Bakır
  Ölçüsü/Çapı 29 cm
  Ayrıntı resimleri  1 2 3 4
  Tanımı;Ön yüzündeki yazılar ibrani alfabesiyle arapça veya farsça olarak yazılmış olup, muhtemelen 16. - 17. yy.da  yapılmıştır. Ortasındaki yıldız Davut yıldızı olarak adlandırılmaktadır.


 

..

  Envanter No 96

  Adı Lenger
  Cinsi Bakır
  Ölçüsü/Çapı 28,5 cm
  Ayrıntı resimleri  1 2 3 4
  Tanımı;Ön yüzü bezemeli, yekpare.


 

..

  Envanter No 117

  Adı Lenger
  Cinsi Bakır
  Ölçüsü/Çapı 22 cm
  Ayrıntı resimleri  1 2
  Tanımı;Ön yüzü düz, arka yüzünde tuğra şeklinde yazı mevcut, 1271 tarihli.


 

..

  Envanter No 120

  Adı Lenger
  Cinsi Bakır
  Ölçüsü/Çapı 28 cm
  Ayrıntı resimleri  1
  Tanımı;Ön yüzü bezemeli, dip kısmı geçme, polisajlı.


 

..

  Envanter No 125

  Adı Lenger
  Cinsi Bakır
  Ölçüsü/Çapı 34,5 cm
  Ayrıntı resimleri  1 2
  Tanımı;Ön yüzü bezemeli, polisajlı, yekpare.