GREK SİKKELERİ

  Envanter No 21
  Cinsi Bronz
  Devri  M.Ö. 250-146
  Ağırlığı/Ölçüsü 5,41 gr / 18,5 mm
  Tanımı MYSİA (KYZİKUS)
  Ön yüz; Kore Soteira'nın çelenkli  başı sağa dönük. Çizgili bordür.   Arka yüz;.Meşe dallarından çelenk içinde KY  I l  MP monogramı (BMC 39/151

..

  Envanter No 23
  Cinsi Bronz
  Devri M.Ö. 133-148
  Ağırlığı/Ölçüsü 4,86 gr / 22 mm
  Tanımı PHYRGIA (Apameia şehir sikkesi )
  Ön yüz; Athena' nın Korint miğferli büstü sağa dönük   Arka yüz;Meonder motifi üstünde uçan kartal, sağda ve solda pileus, üstlerinde ve yukarıda birer yıldız, altta AΠAMEΩN
..
  Envanter No 24
  Cinsi Bronz
  Devri M.Ö 2-1 yy
  Ağırlığı/Ölçüsü 5,22 gr / 17 mm
  Tanımı MYSİA ( KYZİKUS)
  Ön yüz;Kore Soteria'nın çelenkli başı sağa dönük. Noktalı bordür.   Arka yüz;Meşe dallarından çelenk içinde [KY] I l
..
  Envanter No 25
  Cinsi Bronz
  Devri M.Ö.187-175
  Ağırlığı/Ölçüsü 9,76 gr / 21,5 mm.
  Tanımı Helenistik, Suriye Kralları, SELEUCUS IV, Philopator
  Ön yüz; Defne çelenkli ve uzun lüle saçlı Apollo  başı sağa dönük, sikkenin kenarı tırtıklı   Arka yüz;Apollo ayakta sola dönük, çıplak, sağ elinde ok,sol  elinde yay tutuyor,sol dirseği ile üç ayaklı  bir sutuna dayanıyor.[BAΣlλΕΩΣ][ΣΕλ] EY [KOY]
..
  Envanter No 26
  Cinsi Bronz
  Devri M.Ö. 246-226
  Ağırlığı/Ölçüsü 1,86 gr / 11,5 mm.
  Tanımı Suriye Kralları, ANTIOCHUS III,
  Ön yüz; Saçı ensesinde toplanmış Apollo şeklinde Antiochus başı sağa dönük.   Arka yüz; Apollo ayakta sola dönük,çıplak,sağ elinde yay, sol elinde ok tutuyor.   [ΒΑΣιλΕΩΣ] [ΑΝΤlΟXΟΥ]
..
  Envanter No 54
  Cinsi Bronz
  Devri M.Ö.120-63
  Ağırlığı/Ölçüsü 6,68 gr / 22 mm.
  Tanımı PONTUS, Amisos (Samsun) Sikkesi
  Ön yüz;Kalkan üzerinde dörtte üçü cepheden Gorgo başı   Arka yüz;Nike, uzun elbiseli, her iki eliyle omuzu üzerinde tuttuğu palmiye dalını taşıyarak sağa doğru ilerliyor. Monogram AMιΣΟΥ
..
  Envanter No 73
  Cinsi Bronz
  Devri  
  Ağırlığı/Ölçüsü 9 gr. / 25 mm. / Kal.3 mm.
  Tanımı  
  Ön yüz; Karşılıklı iki kral büstü.   Arka yüz;  Sola doğru koşan yüzü cepheden tasvir edilmiş boğa.
..
  Envanter No 77
  Cinsi Bronz
  Devri  
  Ağırlığı/Ölçüsü 4,7 gr. / 18 mm. / Kal. 3 mm.
  Tanımı  
  Ön yüz; Kralın diademli başı sağa dönük   Arka yüz; Solda bir figür ve sağa doğru koşan kentaur.
..
  Envanter No 79
  Cinsi Bronz
  Devri M.Ö. 1 yy
  Ağırlığı/Ölçüsü 4,6 gr. / 20 mm. / Kal.2 mm.
  Tanımı CİLİKİA (ALEKSANDRİA AD ISSUM)  şehir sikkesi
  Ön yüz; Aslan postu giymiş genç Herakles başı sağa dönük   Arka yüz; AλΕΞΑΝΔΡ[EΩN] Zeus ayakta, sola dönük,ileri uzattığı sağ elinde çelenk tutmakta ,tüm sahne çelenkle oluşturulmuş ,bordürle sınırlandırılmış.
..
  Envanter No 80
  Cinsi Bronz
  Devri M.Ö. 148
  Ağırlığı/Ölçüsü 4 gr. / 21 mm. / Kal. 1,5 mm
  Tanımı MAKEDONYA ( AMPHİPOLİS) şehir sikkesi
  Ön yüz; Artemis Tauropolis başı sağa dönük   Arka yüz; Sağa doğru koşan boğa. AMΦιΠΟ λlΤΩΝ
..
  Envanter No 87
  Cinsi Bronz
  Devri M.Ö. 178-168
  Ağırlığı/Ölçüsü 3,6 gr. / 19 mm. / Kal. 2 mm.
  Tanımı MAKEDONYA Kralları ( PHILIP V, PERSEUS )
  Ön yüz; Perseus,kanatlı Frig şapkası giymiş başı sağa dönük, sol omuzu üzerinde horpa   Arka yüz; Kanatları açık, cepheden tasvir edilmiş kartal.
..
  Envanter No 90
  Cinsi Bronz
  Devri M.Ö. 280-261
  Ağırlığı/Ölçüsü 3,29 gr. / 16 mm. /  Kal. 3 mm.
  Tanımı SURİYE Kralları (ANTIOCHUS I, Soter)
  Ön yüz;  Defne çelenkli Apollo başı sağa dönük.   Arka yüz; Ortada üç ayaklı kazan, solda BAΣιλΕΩ[Σ], sağda ANTIOXO[Y]
..
  Envanter No 91
  Cinsi Bronz
  Devri  
  Ağırlığı/Ölçüsü 2,13 gr / 13 mm. / Kal. 2,5 mm.
  Tanımı  
  Ön yüz; Tiana tipinde başlıklı kral (?) başı sağa dönük   Arka yüz; Kartal sola dönük
..
  Envanter No 92
  Cinsi Bronz
  Devri M.Ö.1 yy-M.S.1 yy
  Ağırlığı/Ölçüsü 1,81 mg / 15 mm. / Kal. 2 mm.
  Tanımı MYSIA (KYZIKUS)
  Ön yüz;Apollo başı sağa dönük   Arka yüz; Monogram arasında Lir KY I l (BMC 41/172)
..
  Envanter No 143
  Cinsi AR Drahmi
  Devri M.Ö. 229-100
  Ağırlığı/Ölçüsü 2,72 gr. / 20 mm.
  Tanımı Roma Egemenliği dönemi
  Ön yüz; ΞΕΝΩΝ, Dişi inek sağa dönük, buzağısı ondan süt emiyor. yukarıda kanatları açık kartal sağa dönük, aşağıda sağa koşan köpek   Arka yüz; ΔΥΡ - Δ - TOY, yuvarlak çizgili bordür ve iç içe iki kare içinde iki rozet süslemesi
..
  Envanter No 144
  Cinsi AR Obol
  Devri M.Ö. 171-135
  Ağırlığı/Ölçüsü 0,87 gr. / 12 mm.
  Tanımı Baktria,Hindistanın Grek Kırallarından Eukratides
  Ön yüz;Baktria kralı Eukratides'in diademli ve drapeli büstü sağa dönük   Arka yüz;BAΣlλΕΩΣ  ΕΥΚΡΑΤιΔΟΥ ,yazıların ortasında iki dioskuri başlığı ve iki palmiye dalı
..
  Envanter No 155
  Cinsi Gümüş
  Devri Erken Yunan M.Ö. 323-317
  Ağırlığı/Ölçüsü 4,14 gr. / 17 mm.
  Tanımı MAKEDONYA Kıralları, Philip III, Arrhidaeus
  Ön yüz; Aslan postu içinde genç Herakles başı sağa dönük   Arka yüz;Zeus arkalıksız taht üzerinde, sol eli ile asasına dayanırken ileri uzattığı sağ eliyle kartal tutuyor,solda meşale,                                              
..
  Envanter No 190
  Cinsi Gümüş
  Devri M.Ö.197-146
  Ağırlığı/Ölçüsü 2,11 gr. / 15 mm.
  Tanımı Orta Yunanistan (EUBOEΔ) - HISTIAEA, şehir sikkesi
  Ön yüz;Meanead'ın (Dianysos'un müritlerinden biri) tek sallantılı küpeli ve inci gerdanlıklı sarmaşık yapraklarından yapılmış çelenkli başı sağa dönük   Arka yüz;Histiaea sağa doğru kayık üzerinde oturuyor. Sağ elinde palamut tutuyor. lΣTl [AI] EΩN.
..
  Envanter No 193
  Cinsi Gümüş
  Devri M.Ö. 197-146
  Ağırlığı/Ölçüsü 1,48 gr. / 14 mm.
  Tanımı Orta Yunanistan (EUBOEΔ) HISTIAEA,şehir sikkesi
  Ön yüz;Meanead ( Dionysos'un müritlerinden biri)  tek sallantılı küpe ve inci gerdanlıklı sarmaşık yapraklarından yapılmış çelenkli başı sağa dönük   Arka yüz;Histiaea sağa doğru kayık üzerinde oturuyor. Sağ elinde palamut tutuyor. IlΣΤl AI EΩN.
..
  Envanter No 194
  Cinsi Gümüş
  Devri M.Ö. 197-146
  Ağırlığı/Ölçüsü 2,13 gr. / 15 mm.
  Tanımı Orta Yunanistan (EUBOEA) HISTIAEA
  Ön yüz;Meanead ( Dionysos'un müritlerinden biri) tek sallantılı küpe ve inci gerdanlıklı sarmaşık yapraklarından yapılmış çelenkli başı sağa dönük   Arka yüz;Histiaea sağa doğru kayık üzerinde oturuyor. Sağ elinde palamut tutuyor. IΣΤl AI EΩN.
..
  Envanter No 195
  Cinsi AR
  Devri M.Ö. 463-411
  Ağırlığı/Ölçüsü 0,87 gr. / 11 mm.
  Tanımı Thrace-Thasos Adası sikkesi
  Ön yüz; Çıplak İtyphallie Satyr Nymheyi Kaçırıyor.   Arka yüz; Dörtlü Guadratum çukuru.
..
  Envanter No 196
  Cinsi AR
  Devri M.Ö. 411-350
  Ağırlığı/Ölçüsü 0,69 gr. / 12 mm.
  Tanımı Thrace-Thasos Adası sikkesi
  Ön yüz;Çıplak Satyr diz çökmüş halde sola dönük, Sağ elinde Kantharos tutuyor, sol elini beline koymuş.   Arka yüz;[Θ] AΣ / [N] çukurluk içinde, çift kulplu amphora.
..
  Envanter No 200
  Cinsi Gümüş
  Devri M.Ö. 5 yy.
  Ağırlığı/Ölçüsü 17,11 gr. / 25 mm.
  Tanımı Orta Yunanistan (ATTICA) ATHENS şehir sikkesi
  Ön yüz; Atina Miğferi giymiş, Athena başı sola dönük, küpe ve gerdanlıklı, miğferi üzerinde zeytin yaprağı.   Arka yüz; Baykuş; cepheden sol üstte zeytin dalı ve hilal. AΘE