İSLAMİ SİKKELER

  Envanter No 33
  Cinsi Bakır
  Devri Artuklu H. 597-637
  Ağırlığı/Ölçüsü 7,16 gr / 22 mm.
  Tanımı Nasır El-Din Artuk Arslan
  Ön yüz;Ortada taht üzerinde oturmuş sol eliyle göğsünde bir küre tutmuş ve sağ elini dizine koymuş, bir hükümdar tasviri, etrafında [Nasır El-Din Artuk Arslan] yazılıdır.   Arka yüz;[Billah] El-İmam El-Mustansır [Emirül Mü'minin El-Melik El-Kamil] Muhammed. Etrafında [Duribe bi sene seman ] ve aşrıyn ve sitte mae.
..
  Envanter No 34
  Cinsi Bakır
  Devri Artuklu H. 547-572
  Ağırlığı/Ölçüsü 10,24 gr / 26 mm
  Tanımı Necm El-Din Alp.
  Ön yüz;Ortada yanyana iki baş tasviri, etrafında La ilahe illallah bi Emir. Allah Muhammed Resulullah El-Mustadi.   Arka yüz;Ortada noktalı daire içinde saçları kabarık baş tasviri. Etrafında Necmettin  |Melik-i Diyarbakır| (Alpi bin) il Gazi | İbni Artuk |
..
  Envanter No 35
  Cinsi Gümüş
  Devri Abbasi H.279-289
  Ağırlığı/Ölçüsü 2,94 gr. / 17,5 mm.
  Tanımı Ebul Abbas Ahmed el-mu'tazıd billah
  Ön yüz; Ortada La ilahe illa illah Vahdehu La Şerike Leh. Etrafında (içte) Bismillah duribe hazel dirhem bi-Ra'sul ayn sene telate ve temain ve maeteyn.Etrafında (dışta) Lillahil emrü min kablu ve minbadu ve yevmeizin yafrahül müminüne bi-nasrillah.   Arka yüz; Ortada; Lillah, Muhammed Resulul Allah, El-Mu'tazıd billah. Etrafında Muhammed Resulullah erselehü bilhüda ve dinülhakki li-yudhirehü aleddini küllehü ve lev kerihel müşrikün.
..
  Envanter No 36
  Cinsi Gümüş
  Devri Eyyübi H.634-658
  Ağırlığı/Ölçüsü 2,9 gr. / 17 mm.
  Tanımı El-Nasır Selah ed-din Yusuf
  Ön yüz; Mühr-ü Süleyman içinde El-imam el-mus'tasım billah,El-Melikül salih Eyyüp,Ebu Ahmed,Muhammed. Etrafında La ilahe illallah Muhammed Resulullah.   Arka yüz;Mühr-ü Süleyman içinde Yusuf ,El-Melikül Nasır, El-Melikül Aziz, Muhammed,. Etrafında Duribe bi-halep
..
  Envanter No 37
  Cinsi Gümüş
  Devri Eyyübi H.613-634
  Ağırlığı/Ölçüsü 2,95 gr / 16 mm.
  Tanımı El Aziz Muhammed

  Ön yüz; Mühr-ü Süleyman içinde Ebu Ca'fer, El-İmam El-Mustansir,Muhammed,etrafında La ilahe illallah Muhammed Resulullah   

  Arka yüz; Mühr-ü Süleyman içinde Muhammed, El-Melik El-Aziz El-Melik   El-Zahir, Gazi. Etrafında Duribe bi-Halep. 
..
  Envanter No 38
  Cinsi Gümüş
  Devri Mardin Artukluları H. 597-637
  Ağırlığı/Ölçüsü 2,63 gr / 17 mm.
  Tanımı Nasıl El-Din Artuk Arslan
  Ön yüz; Mühr-ü Süleyman içinde El-İmam El-Müstansır Billah Emir El-Mü'minin.   Arka yüz; Mühr-ü Süleyman içinde Muhammed El-Malik, El-Kamil  El-Melik Mansur Artuk
..
  Envanter No 39
  Cinsi Gümüş
  Devri Mardin Artukluları H. 637-658
  Ağırlığı/Ölçüsü 2,87 gr. / 14,5 mm.
  Tanımı I. Necm El-Din Gazi
  Ön yüz;Mühr-ü Süleyman içinde El-İmam, El-Muta'sım Billah Emir El-Mü'minin   Arka yüz; Mühr-ü Süleyman içinde Yusuf El-Melik [.....] El-Melik El-Said Gazi
..
  Envanter No 40
  Cinsi Gümüş
  Devri Mısır Eyyübileri H. 615-635
  Ağırlığı/Ölçüsü 2,86 gr. / 16 mm.
  Tanımı El-Kamil Muhammed
  Ön yüz; El-İmam El-Nasır Lidin-i Allah Emir El-Mü'minin Ahmet, Etrafında La ilahe İllallah Vahdehu la şerike leho Muhammed  Resulullah   Arka yüz; El-Melik El-Kamil Nasır Ed-Dünya ve Lidin-i Muhammed Bin Ebu Bekir ,Etrafında Bismillah Duribe bi Dimcsk Hamsc Asie sitte mae
..
  Envanter No 41
  Cinsi Gümüş
  Devri Mısır Eyyübileri H. 596-601
  Ağırlığı/Ölçüsü 2,89 gr. / 15 mm.
  Tanımı El-Adil Seyf El-Din Ebu Bekr.
  Ön yüz; Altı yapraklı gül  içinde El-İmam El-Nasır Lidin-i Allah Emir-ül Mü'minin . Etrafında [Muhammed, Resul-Allah]   Arka yüz; El-Melik El-Adil Ebu Bekr Bin Eyüp Seyf Ed-din.
..
  Envanter No 42
  Cinsi Gümüş
  Devri Mısır Eyyübileri H. 596-601
  Ağırlığı/Ölçüsü 2,75 gr. / 16 mm.
  Tanımı El-Adil Seyf El-din Ebu Bekr.
  Ön yüz; El-İmam El-Nasır Lidin-i Allah Emir El-Mü'minin Etrafında [Muhammed, Resul, Allah]   Arka yüz; El-Melik El-Adil Ebu Bekr Bin Eyüb Seyfeddin.
..
  Envanter No 43
  Cinsi Gümüş
  Devri Mısır Eyyübileri H.615-635
  Ağırlığı/Ölçüsü 2,75 gr. / 15 mm.
  Tanımı El-Kamil Muhammed
  Ön yüz;Mühr-ü Süleyman içinde El-İmam el nasır lidin Allah emirülmüminin Etrafında La  ilahe  illallah Muhammed  Resulullah   Arka yüz;Mühr-ü Süleyman içinde El-Melik El-Kamil Muhammed bin Ebu Bekr bin Eyyüp Etrafında Duribe[....] Sene hamse aşara ve sitte ma'e
..
  Envanter No 44
  Cinsi Gümüş
  Devri İlhanlı
  Ağırlığı/Ölçüsü 2,8 gr / 14 mm.
  Tanımı  
  Ön yüz;Sekiz yapraklı gül içerisinde Allah, Muhammed, Resulullah.   Arka yüz;
..
  Envanter No 45
  Cinsi Bakır
  Devri Mardin Artukluları H. 580-597
  Ağırlığı/Ölçüsü 13,37 gr / 27 mm
  Tanımı Hüsem Ed-Din Yoluk Arslan
  Ön yüz; Diademli baş sola dönük, önde taçlı baş   Arka yüz;El-Melik El-Nasır Salahaddi Mahi  Devlet Emir-el - mü'minin, etrafında Yusuf bin Eyüb.
..
  Envanter No 46
  Cinsi Bakır
  Devri Mardin Artukluları H.597-637
  Ağırlığı/Ölçüsü 8,42 gr / 23,5 mm.
  Tanımı Artuk - Arslan
  Ön yüz;Ortada öne dönük insan tasviri. Etrafında Es-Sultan Muazzam Ala Ed-Dünya [Veli dini Keykubat] Kayser Emir El-Mü'minin.   Arka yüz;El-Emir El-Mustansır billah emirül müminin El-Melik El-Mansur Artuk.
..
  Envanter No 47
  Cinsi Bakır
  Devri Mardin Artukluları H. 597-637
  Ağırlığı/Ölçüsü 13,06 gr / 24 mm.
  Tanımı Nasr Üd Din Artuk Arslan
  Ön yüz; İnsan tasviri sağa dönük, etrafında  El-Melik El-Mansur Nasır ül-Dünya ved-din Artuk Arslan   Arka yüz; El-Nasır li-din Allah] emirül müminin El-Melikül-Kamil [Nasrüd-din Muhammed][Bin Eyyüp]
..
  Envanter No 48
  Cinsi Bakır
  Devri Mardin Artukluları H. 597-637
  Ağırlığı/Ölçüsü 5,73 gr / 18 mm.
  Tanımı Artuk Arslan
  Ön yüz;Ortada biraz sola dönük ve saçlarının üzerinde defne yapraklarıyla taçlandırılmış bir insan tasviri. Etrafında[Nasır El-Dünya Artuk] Arslan Melik-i Diyarbakır.   Arka yüz;Ortada [Ebu El-Abbas Ahmet] El-Nasır Lidin-i Allah Emir El-Mü'minin Melik El-Adil Ebu Bekir [Eyüb]  Etrafında [...sene] Ahade aşare sitte mia (611)
..
  Envanter No 49
  Cinsi Bakır
  Devri Musul Atabek H. 631-657
  Ağırlığı/Ölçüsü 8,79 gr / 20,5 mm.
  Tanımı Bedr El-Din Lulu
  Ön yüz;Ortada sola dönük diademli insan tasviri , çenesinin altında yıldız işareti var.   Arka yüz;Ortada El-İmam El-Müstansır Billah Emir-El-Mü'minin
..
  Envanter No 50
  Cinsi Bakır
  Devri Zengiler H.607-615
  Ağırlığı/Ölçüsü 10,74 gr / 24 mm.
  Tanımı II.İzzed-din Mes'ud
  Ön yüz;Ortada sola dönük diademli insan tasviri çenesinin altında yıldız işareti var.Başının çevresinde Duribe Diyar Bekr.   Arka yüz; Resulullah La ilahe illallah Muhammed El-Nasır Li-din Allah Emirül Mü'minin İzz üd,dünya ved-din Atabek Mes'ud  Ebu Bekr.
..
  Envanter No 51
  Cinsi Bakır
  Devri Emevi
  Ağırlığı/Ölçüsü 2,90 gr / 12,5 mm.
  Tanımı  
  Ön yüz;Düz Bir daire içinde Muhammed Resul Allah.   Arka yüz;Düz bir daire içinde La ilahe illallah vahdehu.
..
  Envanter No 52
  Cinsi Bakır
  Devri Mardin Artukluları
  Ağırlığı/Ölçüsü 6,59 gr / 16 mm.
  Tanımı  Artuk Arslan
  Ön yüz;Ortada biraz sola dönük ve saçlarının üzerinde defne yapraklarıyla taçlandırılmış bir insan tasviri.   Arka yüz;
..
  Envanter No 53
  Cinsi Bakır
  Devri Osmanlı
  Ağırlığı/Ölçüsü 4,27 gr / 10 mm.
  Tanımı Mangır
  Ön yüz;   Arka yüz;
..
  Envanter No 60
  Cinsi Bakır
  Devri Artuklu
  Ağırlığı/Ölçüsü 10,76 gr / 32 mm.
  Tanımı  
  Ön yüz;Ortada yan yana iki baş tasviri üstte La ilahe illallah sağda emir El-Mü'minin,  solda El-Müstencid billah, altta Muhammed Resulullah   Arka yüz;Ortada noktalı daire içinde saçları kabarık baş tasviri, üstte Necmeddin, sağda İbni Artuk, solda Mülkü Diyarbakır, altta Alpi Bin il Gazi
..
  Envanter No 61
  Cinsi Gümüş
  Devri Abbasi
  Ağırlığı/Ölçüsü 1,6 gr / 18 mm.
  Tanımı  
  Ön yüz; La ilahe illallah vahdehu La şerike lehu.   Arka yüz; Muhammed Resulullah
..
  Envanter No 63
  Cinsi Gümüş
  Devri İran Şahları
  Ağırlığı/Ölçüsü 3,05 gr. / 15 mm
  Tanımı  
  Ön yüz;Şerif 1319 Duribe Buhara   Arka yüz;
..
  Envanter No 64
  Cinsi Gümüş
  Devri İran Şahları
  Ağırlığı/Ölçüsü 3,2 gr. / 15,5 mm.
  Tanımı  
  Ön yüz;13 Duribe Buhara
 
  Arka yüz; A Mahmut,Kıymet,Haydar [Mer [hum]
..
  Envanter No 68
  Cinsi Bakır
  Devri Artuklu H. 597-657
  Ağırlığı/Ölçüsü 9,89 gr / 29 mm. / Kalınlık 2 mm.
  Tanımı Nasır El-Din Artuk Arslan
  Ön yüz; Ortada taht üzerinde oturmuş sol eliyle göğsünde bir küre tutmuş ve sağ elini dizine koymuş bir hükümdar tasviri.   Arka yüz; Billah El-İmam Mustansır [Emirül] Mü'minin El-Melik El-Kamil.
..
  Envanter No 69
  Cinsi Bakır
  Devri Artuklu H. 547-572
  Ağırlığı/Ölçüsü 13,82 gr / 31 mm. / Kalınlık 3 mm.
  Tanımı Necm El-Din Alpı.
  Ön yüz;Yan yana iki baş tasviri, üstte La ilahe illallah, altta Muhammed Resulullah.   Arka yüz;Ortada noktalı daire içinde saçları kabarık baş tasviri. Etrafında; Necmeddin Mülkü Diyarbekir Alpı Bin il Gazi İbni Artuk.
..
  Envanter No 70
  Cinsi Bakır
  Devri Artuklu H. 597-619
  Ağırlığı/Ölçüsü 7,68 gr / 24 mm. / Kalınlık 3 mm.
  Tanımı
  Ön yüz;Çift başlı iki kanatlı karakuş tasviri    Arka yüz; Mührü Süleyman içinde El-Melik El-Kamil etrafında El-imam El Nasır Ahmed Nasır el-dünya ved-din.
..
  Envanter No 72
  Cinsi Bakır
  Devri İlhanlı
  Ağırlığı/Ölçüsü 7,2 gr. / 25,1 mm. / Kal. 3 mm.
  Tanımı  
  Ön yüz; Daire içinde La ilahe illallah   Arka yüz;Daire içinde Allah Muhammed Resulullah.
..
  Envanter No 75
  Cinsi Bakır
  Devri Eyyübi H.615-635
  Ağırlığı/Ölçüsü 5,9 gr. / 20 mm. / Kal. 3 mm.
  Tanımı El-Kamil Muhammed
  Ön yüz;  Çerçeve içinde El-İmam El-Mustansır  ***  Billah Emirül Mü'minin.   Arka yüz; Çerçeve içinde El-Melikul Kamil * * * Muhammed..
..
  Envanter No 81
  Cinsi Gümüş
  Devri Hint Türk İmparatorluğu H. 932-1275
  Ağırlığı/Ölçüsü 9,5 gr. / 20,1 mm. / Kal. 3,5 mm.
  Tanımı  
  Ön yüz; Muhammed ...
 
  Arka yüz; Darul Hilafe Şah Culus Meymenet Manus 17
..
  Envanter No 83
  Cinsi Bakır
  Devri İlhanlı H.694-703
  Ağırlığı/Ölçüsü 1,5 gr. /  17,5 mm. / Kal. 1 mm.
  Tanımı Gazan Mahmud
  Ön yüz; Kaplanın sırtında Güneş motifi, üstünde la ilahe illallah Muhammed Resulullah.   Arka yüz;Essultan, Gazan Mahmud,Halledellahü mülkehü.
..
  Envanter No 84
  Cinsi Bakır
  Devri Abbasi
  Ağırlığı/Ölçüsü 3,5 gr. / 19 mm / Kal. 2 mm.
  Tanımı İsmail B. Ali
  Ön yüz;Ortada daire içinde La ilahe illallah Vahdehu. Dairenin dışında 0000   Arka yüz;Ortada daire içinde Muhammed Resululah.
..
  Envanter No 86
  Cinsi Gümüş
  Devri Anadolu Beylikleri
  Ağırlığı/Ölçüsü 2,25 gr. / 10,5 mm / Kal. 2 mm.
  Tanımı  
  Ön yüz; Ortada çerçeve içinde La ilahe illallah Muhammed Resulullah.   Arka yüz; Sağ kenarda çerçeve içinde "Duribe Amid" yazılı.
..
  Envanter No 98
  Cinsi Bakır
  Devri Musul Atabeyler H. 616-631
  Ağırlığı/Ölçüsü 5,57 gr. / 26 mm / Kal. 3 mm.
  Tanımı Nasır El-Din Mahmut
  Ön yüz; Ortada bağdaş kurmuş elleriyle uçları yukarıda bir yarım ay tutan hükümdar tasviri.   Arka yüz;Ortada "El-İmam la ilahe illallah Muhammed Resulullah El-Musta'sım billah emirül mü'minin".
..
  Envanter No 99
  Cinsi Bakır
  Devri Abbasi
  Ağırlığı/Ölçüsü 4,02 gr. / 22 mm. / Kal. 2,5 mm.
  Tanımı  
  Ön yüz;Daire içinde La ilahe illallah vahdehu la [şerikelehu]. Dış daire ile iç daire arasında oooo.   Arka yüz;Daire içinde " Muhammed Resulullah "
..
  Envanter No 100
  Cinsi Bakır
  Devri Emevi
  Ağırlığı/Ölçüsü 5,15 gr. / 20 mm. / Kal. 3 mm.
  Tanımı  
  Ön yüz;Ortada daire içinde " La ilahe illallah ..."   Arka yüz;..
..
  Envanter No 101
  Cinsi Bakır
  Devri Erbil Atabeyleri H.586-630
  Ağırlığı/Ölçüsü 4,39 gr. / 24,5 mm. / Kal. 1,5 mm.
  Tanımı
  Ön yüz;Ortada çift başlı kartal,etrafında [duribe] Erbil sene temani  ve... Hamse ma'e   Arka yüz; El-nasır li-dinallah Emirül müminin Melikül ümara Muzaffer üd-dünya Ved-din Gökböri Bin Ali La ilahe illallah Muhammed Resulallah
..
  Envanter No 102
  Cinsi Bakır
  Devri Abbasi
  Ağırlığı/Ölçüsü 2,66 gr. / 16 mm. / Kal. 2,5 mm.
  Tanımı  
  Ön yüz; Ortada daire içinde " La ilahe illallah .....", dairenin dışında ooooo   Arka yüz;..
..
  Envanter No 103
  Cinsi Bakır
  Devri Osmanlı
  Ağırlığı/Ölçüsü 2,96 gr. / 16 mm.
  Tanımı  
  Ön yüz; Ortada nakış.   Arka yüz; Noktalı daire içinde Gazi Mehmet Han.
..
  Envanter No 104
  Cinsi Bakır
  Devri Eyyübi
  Ağırlığı/Ölçüsü 4,46 gr. / 23 mm.
  Tanımı El-Kamil Muhammed
  Ön yüz;El-İmam, El-Nasır   Arka yüz;Ebu Bekr.
..
  Envanter No 105
  Cinsi Bakır
  Devri Artuklu  H.597-637
  Ağırlığı/Ölçüsü 10,19 gr. / 27 mm.
  Tanımı Nasır El-din Artuk Arslan
  Ön yüz; Ortada insan ve at olan Kentaur arkasındaki ejdere ok atmaktadır.   Arka yüz; Ortada El-Nasır, li-din allah emir el-müminin, El-Melik el-adil ebu Bekr melik Diyarbakr . Etrafında [ .... ] Bin Artuk Arslan.
..
  Envanter No 106
  Cinsi Bakır
  Devri Erbil Atabeyleri (Beytekiniler) H.586-630
  Ağırlığı/Ölçüsü 7,57 gr. / 23 mm.
  Tanımı Muzaffer üd-din Gökböri
  Ön yüz;Bir arslan üzerinde sola dönük,başı haleli suvari. çevresinde Tis'in ve Hamse ma'e, altta; Duribe bi-Erbil.   Arka yüz;El Nasır lidİn allah, emirül müminin, Melük ül-ümera, Muzaffer üd-dünya, Ved-din Gökböri bin Ali.
..
  Envanter No 111
  Cinsi AR
  Devri Osmanlı  H.1187-1203
  Ağırlığı/Ölçüsü 0,49 gr. / 16 mm.
  Tanımı I. Abdülhamid
  Ön yüz;Tuğra   Arka yüz; Duribe fi ,Mısır, 1187
..
  Envanter No 112
  Cinsi AR
  Devri Selçuklu H.616-634
  Ağırlığı/Ölçüsü 3.02 gr. / 23 mm.
  Tanımı I. Alaeddin Keykubad
  Ön yüz;El-İmam, EL-Mustansır, billah Emirülmüminin sene arbac telatin Sitte Ma'e.   Arka yüz;Essultan, El-azam, Keykubad bin Keyhüsrev
..
  Envanter No 113
  Cinsi AR
  Devri İlhanlı H.663-680
  Ağırlığı/Ölçüsü 2,77 gr. / 24 mm.
  Tanımı Abaka Han
  Ön yüz; La ilahe illallah Muhammed Resulullah.   Arka yüz; Kaan El-Adil
..
  Envanter No 114
  Cinsi AR
  Devri Artuklu H.597-637
  Ağırlığı/Ölçüsü 2,81 gr. / 22 mm.
  Tanımı Nasır el-din Artuk Arslan H. 597-637
  Ön yüz;El-İmam, El-Mustansır, billah emirülmüminin La ilahe illallah Muhammed Resulullah.   Arka yüz;Muhammed El-Melik, El-Kamil, El-Melik El-Mansur Artuk. Duribe bi-keyf.
..
  Envanter No 115
  Cinsi AR
  Devri Artuklu H.597-637
  Ağırlığı/Ölçüsü 2,69 gr. / 22 mm.
  Tanımı Nasır el-dİn Artuk Arslan
  Ön yüz;El-İmam, El-Mustansır, billah emirülmüminin La ilahe illallah Muhammed Resulullah.   Arka yüz;Muhammed El-Melik, El-Kamil, El-Melik El-Mansur Artuk. Duribe bi-keyf.
..
  Envanter No 116
  Cinsi AR
  Devri Artuklu H.597-637
  Ağırlığı/Ölçüsü 2,81 gr. / 21 mm.
  Tanımı Nasır el-dİn Artuk Arslan
  Ön yüz;El-İmam, El-Mustansır, billah emirülmüminin La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Düneysir.
 
  Arka yüz;Muhammed El-Melik, El-Kamil, El-Melik El-Mansur Artuk. . Düneysir baskılı ( Mardin ilinin 15 km güney batısında)
..
 Envanter No 117
  Cinsi AR
  Devri Artuklu H.597-637
  Ağırlığı/Ölçüsü 2,99 gr. / 19 mm.
  Tanımı Nasır el-dİn Artuk Arslan
  Ön yüz;El-İmam, El-Mustansır, billah emirülmüminin La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Düneysir.Sene 627   Arka yüz;Muhammed El-Melik, El-Kamil, El-Melik El-Mansur Artuk.  Düneysir. Sene 627.
..
  Envanter No 118
  Cinsi AR
  Devri Artuklu H.597-637
  Ağırlığı/Ölçüsü 2,98 gr / 21 mm.
  Tanımı Nasır el-dİn Artuk Arslan
  Ön yüz;El-İmam, El-Mustansır, billah emirülmüminin La ilahe illallah Muhammed Resulullah.   Arka yüz;Muhammed El-Melik, El-Kamil, El-Melik El-Mansur Artuk. Duribe bi-keyf (keyfa) veya (Hasan Keyf) baskılı.
..
  Envanter No 119
  Cinsi Bronz
  Devri Musul Atabeyleri (Zengiler ) H.544-565
  Ağırlığı/Ölçüsü 13,17 gr. / 29 mm.
  Tanımı Kutbeddin Mevdud
  Ön yüz;Ortada hafif sola dönük insan tasviri, başının üstünde iki kanatlı melek, başın sağında; ve Hamse ma'e, başın solunda Sitte ve Hamsin   Arka yüz;El-Melik, EL-Adil, EL-Alim Melik ül-ümera, EL-şark vel garp Tuğrul Tekin Atabek. Etrafında Mevdud bin Zengi bin Ak Sungur.
..
  Envanter No 120
  Cinsi Bronz
  Devri Artuklu H.597-637
  Ağırlığı/Ölçüsü 10,80 gr. / 31 mm.
  Tanımı Nasır ed-dİn Artuk Arslan
  Ön yüz; Aslana binmiş sola dönük insan tasviri, çevresinde El-Melik/ El-Alim / El-Adil / Nasıreddin / Artuk Arslan / Melik /Diyarbekr.   Arka yüz;Oratda El-İmam, El-Nasır, Lidin Allah emir el-müminin, etrafında Sitte ve Sitte ma'e
..
  Envanter No 121
  Cinsi AR
  Devri Mardin Artukluları H.637-658
  Ağırlığı/Ölçüsü 2,89 gr. / 20 mm.
  Tanımı I. Necm el din Gazi
  Ön yüz;El-İmam, El- Mustasım, billah emir ül-müminin La ilahe illallah.   Arka yüz;Eyyüb, EL-Melik, El-Salih, El-Melik, EL-Sait Gazi.
..
  Envanter No 122
  Cinsi AR
  Devri Eyyübi H.615-635
  Ağırlığı/Ölçüsü 2,84 gr. / 22 mm.
  Tanımı EL-Kamil Muhammed
  Ön yüz;El-Melik, EL-Kamil, Nasır El-dünya  ve din Muhammed bin ebi Bekr, Duribe bi Amid. Sene ... ve sittin Sitte ma'e   Arka yüz;El-İmam, EL-mustansır, billah  ebu Cafer El-Mansur emir.
..
  Envanter No 123
  Cinsi AR
  Devri Eyyübi H.615-635
  Ağırlığı/Ölçüsü 2,57 gr. / 20 mm.
  Tanımı El-Kamil Muhammed
  Ön yüz;El-Melik, El-Kamil, Nasır el-dünya ve din Muhammed bin ebi bekr. Bismillah Duribe bi dimaşk sene hamse aşara ve sitte ma'e.   Arka yüz;El-İmam, EL-Nasır, Li din Allah Emir El-Müminin Ahmed la ilahe illallah vahdehü la şerike leh.
..
  Envanter No 124
  Cinsi AR
  Devri Eyyübi (Halep)  H.589-613
  Ağırlığı/Ölçüsü 2,66 gr. / 21 mm.
  Tanımı El-Zahir Giyaseddin Gazi
  Ön yüz;El-İmam,El-Nasır Ahmed EL-Melik, El-Adil, Ebu Bekr la ilahe illallah   Arka yüz;El-Melik, EL-Zahir Gazi, İbn Yusuf bin Eyyüb
..
  Envanter No 134
  Cinsi Bronz
  Devri Artuklu H.581-597
  Ağırlığı/Ölçüsü 9,85 gr. / 27 mm.
  Tanımı II. Kutbeddin Sökmen
  Ön yüz;Sağ elinde topuzlu asa, diğer elinde küre, başında sorguçlu taçlı hükümdar tasviri.Sene arbaa ve tis'in ve hamse mae 594   Arka yüz;[El-İmam], El-Melik, El-Mes'ud, Kutbeddin Sökmen bİn Muhammed bin Kara Arslan, El-İmam, El-Nasır, emir el-müminin.
..
  Envanter No 135
  Cinsi Bronz
  Devri Musul Atabeyleri H.616-631
  Ağırlığı/Ölçüsü 7,82 gr. / 37 mm.
  Tanımı Nasreddin Mahmud
  Ön yüz;Bağdaş kurmuş bir hükümdar iki eliyle göğsü üzerinde bir yarım ay tutuyor, Sağında Hilalin içinde Sene Sab'a, dışında İşrin ve sitte ma'e   Arka yüz;El-İmam, La ilahe illallah Muhammed Resulullah El-Mustansır billah emir ül müminin Nasır ül-dünya ved din Atabey Mahmud El-Melik, El-Kamil El-Melik ül eşref
..
  Envanter no 146
  Cinsi Gümüş
  Devri Selçuklu H.644-647
  Ağırlığı/Ölçüsü 2,98 gr. / 22 mm.
  Tanımı II. İzzeddin Keykavus
  Ön yüz;La ilahe illallah Muhammed Resulullah, EL-İmam, El-müsta'sım billah emir ül-müminin sene sitte ve arbain ve sitte ma'e.   Arka yüz;Essu Han El-Azam, Zillullah Fil-Alem, İzz üd-dünya ved-din, Keykavus bin Keyhüsrev, Düribe hazel dirhem bi-Konya.
..
  Envanter No 147
  Cinsi Gümüş
  Devri İlhanlı H.663-680
  Ağırlığı/Ölçüsü 2,44 gr. / 20 mm.
  Tanımı Abaka Han
  Ön yüz;La İlahe İllallah Muhammed Resulullah, Duribe [Teb]riz   Arka yüz;
..
  Envanter No 148
  Cinsi Gümüş
  Devri İlhanlı H.663-680
  Ağırlığı/Ölçüsü 2,68 gr. / 19 mm.
  Tanımı Abaka Han
  Ön yüz;La İlahe İllallah Muhammed Resulullah.   Arka yüz; Kaan,El-Adil.
..
  Envanter No 149
  Cinsi Gümüş
  Devri Timuriler H.807-850
  Ağırlığı/Ölçüsü 5,13 gr. / 22 mm.
  Tanımı Şah Ruh
  Ön yüz;La İlahe İllallah Muhammed Resulullah. Ebu Bekr, Ömer, Osman Affan, Ali El-Murtaza.   Arka yüz;Duribe, Essultan El-Azam, Şah Ruh Bahadır Halle-dellahu  mülkehü Semerkand ve Sultanehü
..
  Envanter No 150
  Cinsi Gümüş
  Devri İlhanlı H.716-736
  Ağırlığı/Ölçüsü 1,28 gr. / 17 mm.
  Tanımı Ebu Sait Bahadır Han
  Ön yüz;La İlahe İllallah Muhammed Resulullah.   Arka yüz;Duribe, El-adil,Ebu Sait Turkistan Hallede Mülkehü
..
  Envanter No 151
  Cinsi Bronz
  Devri Eyyübiler H.587-617
  Ağırlığı/Ölçüsü 3,85 gr. / 20 mm.
  Tanımı El Mansur Nasred-din Muhammed
  Ön yüz; [El-mü],El-İmam, El-Nasır, li-din allah emir mü'münin   Arka yüz;  [ Osman] El-Melik,El-Aziz,EL-Melik, El-Mansur, Muhammed.
..
  Envanter No 156
  Cinsi Gümüş
  Devri İlhanlı H.683-690
  Ağırlığı/Ölçüsü 2,28 gr. / 22 mm.
  Tanımı Argun Han
  Ön yüz;La ilahe İlla Allah Muhammed Resulullah, Duribe Bağdat sene sitte temanin ve sitte ma'e.Bağdad 686   Arka yüz;
..
  Envanter No 157
  Cinsi Gümüş
  Devri İran Şahları H.1173-1221
  Ağırlığı/Ölçüsü 2,95 gr. / 17 mm.
  Tanımı Şah Alem H. 173-1221
  Ön yüz; Şah Alem, Haydar   Arka yüz; Şerif, 1207
..
  Envanter No 158
  Cinsi Bakır
  Devri Miyafarikın Eyyübileri H.642-658
  Ağırlığı/Ölçüsü 4,13 gr. / 23 mm.
  Tanımı El-Kamil Muhammed II
  Ön yüz;El-İmam, EL-Müsta'sım, billah emir ül-müminin. La ilahe illlallah Muhammed Resulullah.   Arka yüz;El-Melik, EL-Salih, Eyyüb El-Melikül Kamil, Muhammed bin Gazi
..
  Envanter No 159
  Cinsi Bakır
  Devri Osmanlı
  Ağırlığı/Ölçüsü 2,34 gr. / 15 mm.
  Tanımı Mangır.
  Ön yüz;Ortada geometrik şekilli bir çiçek.   Arka yüz; Duribe Amid.
..
  Envanter No 160
  Cinsi Bakır
  Devri Osmanlı
  Ağırlığı/Ölçüsü 2,87 gr. / 17 mm.
  Tanımı Mangır.
  Ön yüz; Ortada çiçek motifi.   Arka yüz;Duribe fi Kostantiniye,
..
  Envanter No 161
  Cinsi Gümüş
  Devri Osmanlı H.1171-1187
  Ağırlığı/Ölçüsü 27,51 gr. / 42 mm.
  Tanımı III Mustafa
  Ön yüz;Çifte Zolta (altmışlık)  sultanül berreyni ve hakanül bahreyni essultan ibnül (9) sultan   Arka yüz;Essultan Mustafa bin Ahmed Han Dame Mülkehü duribe fi İslambol 1171.
..
  Envanter No 162
  Cinsi Gümüş
  Devri Osmanlı H.1171-1187
  Ağırlığı/Ölçüsü 13,08 gr. / 32 mm.
  Tanımı III Mustafa
  Ön yüz; Zolta (otuzluk)  sultanül berreyni ve hakanül bahreyni essultan ibnül (87) sultan   Arka yüz;Essultan Mustafa bin Ahmed Han Dame Mülkehü duribe fi İslambol 1171.
..
  Envanter No 163
  Cinsi Gümüş
  Devri Osmanlı H.1187-1203
  Ağırlığı/Ölçüsü 19,47 gr. / 40 mm.
  Tanımı Abdülhamid I
  Ön yüz; Kuruş,  sultanül berreyni ve hakanül bahreyni essultan ibnül sultan   Arka yüz;Tuğra Duribe fi Kostantiniye 1187
..
  Envanter No 164
  Cinsi Gümüş
  Devri Osmanlı H.1187-1203
  Ağırlığı/Ölçüsü 17,38 gr. / 37 mm.
  Tanımı Abdülhamit I
  Ön yüz; Kuruş  sultanül berreyni ve hakanül bahreyni essultan ibnül (12) sultan   Arka yüz;Tuğra Duribe fi Kostantiniye 1187
..
  Envanter No 165
  Cinsi Gümüş
  Devri Osmanlı H.1203-1222
  Ağırlığı/Ölçüsü 30,99 gr. / 45 mm.
  Tanımı III Selim
  Ön yüz;Sultanül Berreyni ve Hakanül Bahreyni Essultan İbnül (14) Sultan.   Arka yüz;Tuğra, Duribe fi İslambol  1203
..
  Envanter No 166
  Cinsi Gümüş
  Devri Osmanlı H.1203-1222
  Ağırlığı/Ölçüsü 31,37 gr. / 45 mm.
  Tanımı III Selim
  Ön yüz; (yüzlük) Sultanül Berreyni ve Hakanül Bahreyni Essultan İbnül (4) Sultan.   Arka yüz;Tuğra, Duribe fi İslambol  1203
..
  Envanter No 167
  Cinsi Gümüş
  Devri Osmanlı H.1203-1222
  Ağırlığı/Ölçüsü 31,91 gr. / 43 mm.
  Tanımı III Selim
  Ön yüz; (yüzlük) Sultanül Berreyni ve Hakanül Bahreyni Essultan İbnül (8) Sultan.   Arka yüz;Tuğra, duribe fi İslambol  1203
..
  Envanter No 168
  Cinsi Gümüş
  Devri Osmanlı H.1203-1222
  Ağırlığı/Ölçüsü 25,54 gr. / 43 mm.
  Tanımı III Selim
  Ön yüz;  Tuğra (ikilik)   Arka yüz;Duribe fi İslambol 1203
..
  Envanter No 169
  Cinsi Gümüş
  Devri Osmanlı H.1223-1255
  Ağırlığı/Ölçüsü 12,01 gr. / 37 mm.
  Tanımı II Mahmud
  Ön yüz;  Adli Tuğra (altılık)   Arka yüz;Duribe (28) fi Kostantiniye 1223
..
  Envanter No 170
  Cinsi Gümüş
  Devri Osmanlı H.1223-1255
  Ağırlığı/Ölçüsü 12,24 gr. / 38 mm.
  Tanımı II Mahmud
  Ön yüz;  Adli Tuğra (altılık)   Arka yüz;Duribe (32)  fi Kostantiniye 1223
..
  Envanter No 171
  Cinsi Bakır
  Devri Osmanlı H.1223-1255
  Ağırlığı/Ölçüsü 16,75 gr. / 38 mm.
  Tanımı II Mahmud
  Ön yüz; (Noktalı ) Adli Tuğra   Arka yüz; Duribe (25) fi Kostantiniye 1223
..
  Envanter No 172
  Cinsi Bakır
  Devri Osmanlı H.1223-1255
  Ağırlığı/Ölçüsü 14,55 gr. / 39 mm.
  Tanımı II Mahmud
  Ön yüz; (Noktalı) Adli Tuğra   Arka yüz; Duribe (26) fi Kostantiniye 1223
..
  Envanter No 173
  Cinsi Gümüş
  Devri Osmanlı H.1223-1255
  Ağırlığı/Ölçüsü 7,08 gr. / 37 mm.
  Tanımı II Mahmud
  Ön yüz; Adli Tuğra (cedid beşlik)   Arka yüz; Duribe (27) fi Bağdat 1223
..
  Envanter No 174
  Cinsi Bakır
  Devri Osmanlı H.1223-1255
  Ağırlığı/Ölçüsü 13,30 gr. / 38 mm.
  Tanımı II Mahmud
  Ön yüz; Noktalı adli  Tuğra (cedid beşlik)   Arka yüz; Duribe fi Kostantiniye 1223
..
  Envanter No 175
  Cinsi Bakır
  Devri Osmanlı H.1223-1255
  Ağırlığı/Ölçüsü 13,18 gr. / 38 mm.
  Tanımı II Mahmud
  Ön yüz; Noktalı Adli Tuğra   Arka yüz;Duribe (25) fi Kostantiniye 1223
..
  Envanter No 176
  Cinsi Bakır
  Devri Osmanlı H.1223-1255
  Ağırlığı/Ölçüsü 12,79 gr. / 38 mm.
  Tanımı II Mahmud
  Ön yüz; Noktalı Adli Tuğra   Arka yüz; Duribe (25) fi Kostantiniye 1223
..
  Envanter No 177
  Cinsi Gümüş
  Devri Osmanlı H.1223-1255
  Ağırlığı/Ölçüsü 7,55 gr. / 35 mm.
  Tanımı II Mahmud
  Ön yüz; (Noktalı) Adli Tuğra )(Yüzlük)   Arka yüz; Duribe (24) fi Kostantiniye 1223
..
  Envanter No 178
  Cinsi Gümüş
  Devri Osmanlı H.1223-1255
  Ağırlığı/Ölçüsü 8,03 gr. / 35 mm.
  Tanımı II Mahmud
  Ön yüz;  (Noktalı) Adli Tuğra (Yüzlük)   Arka yüz; Duribe (24) fi Kostantiniye 1223
..
  Envanter No 179
  Cinsi Gümüş
  Devri Osmanlı H.1223-1255
  Ağırlığı/Ölçüsü 7,34 gr. / 35 mm.
  Tanımı II Mahmud
  Ön yüz; (Noktalı) Adli Tuğra (Yüzlük)   Arka yüz; Duribe (23) fi Kostantiniye 1223
..
  Envanter No 180
  Cinsi Gümüş
  Devri Osmanlı H.1223-1255
  Ağırlığı/Ölçüsü 8,91 gr. / 33 mm.
  Tanımı II Mahmud
  Ön yüz; (Kuruş) Sultanül berreyni ve Hakanül bahreyni essultan ibnül (70) sultan   Arka yüz; Tuğra (lale), Duribe fi Kostantiniye 1223
..
  Envanter No 181
  Cinsi Gümüş
  Devri Osmanlı H.1223-1255
  Ağırlığı/Ölçüsü 5,50 gr. / 31 mm.
  Tanımı II Mahmud
  Ön yüz; (kuruş) Sultanül berreyni ve Hakanül bahreyni essultan ibnül (16) sultan   Arka yüz;  Tuğra , Duribe fi Kostantiniye 1223
..
  Envanter No 182
  Cinsi Gümüş
  Devri Osmanlı H.1223-1255
  Ağırlığı/Ölçüsü 4,80 gr. / 28 mm.
  Tanımı II Mahmud
  Ön yüz; ( ellilik) Duribe (3) fi Kostantiniye 1223   Arka yüz; Tuğra 
..
  Envanter No 183
  Cinsi Bakır
  Devri Osmanlı H.1223-1255
  Ağırlığı/Ölçüsü 1,46 gr. / 22 mm.
  Tanımı II Mahmud
  Ön yüz; (Noktasız) Adli Tuğra (Yirmi para)   Arka yüz; Duribe (23) fi Kostantiniye 1223
..
  Envanter No 184
  Cinsi Bakır
  Devri Osmanlı H.1223-1255
  Ağırlığı/Ölçüsü 1,25 gr. / 21 mm.
  Tanımı II Mahmud
  Ön yüz;  (Noktasız) Adli Tuğra (Yirmi para)   Arka yüz; Duribe(25) fi Kostantiniye 1223
..
  Envanter No 185
  Cinsi Gümüş
  Devri Osmanlı H.1171-1187
  Ağırlığı/Ölçüsü 1,86 gr. / 20 mm.
  Tanımı III Mustafa
  Ön yüz; Tuğra, (Beşlik)   Arka yüz; Duribe (6) fi İslambol 1171
..
  Envanter No 197
  Cinsi Gümüş
  Devri İlhanlı H.739-752
  Ağırlığı/Ölçüsü 1,20 gr. / 11 mm.
  Tanımı Tuğa Timur
  Ön yüz; La İlahe İllallah Muhammed Resulullah   Arka yüz;Essultan, Hullide Mülkehü, Duribe Tebriz Sene Hamsin ve Sab'a ma'e.
..
  Envanter No 198
  Cinsi Gümüş
  Devri İlhanlı H.663-680
  Ağırlığı/Ölçüsü 2,48 gr. / 25 mm.
  Tanımı Abaka Han
  Ön yüz;La İlahe İllallah vahdehu la şerike leh Muhammed Resulullah Sallallahu aleyhi vesellem.   Arka yüz;Kaan, El-Azam Abaka İlhan El-Muazzam Malik.rikabülümem Halledellahu mülkehü Bismillah Duribe Hazel dirham bil-Musul.
..
  Envanter No 201
  Cinsi Gümüş
  Devri Osmanlı H.1203-1222
  Ağırlığı/Ölçüsü 30,66 gr. /43 mm
  Tanımı III.Selim
  Ön yüz; Sultanül berreyni ve Hakanül bahreyni essultan ibnül (10) sultan   Arka yüz; Tuğra,Duribe fi İstambol  1203
..
  Envanter No 202
  Cinsi Gümüş
  Devri Osmanlı H.1203-1222
  Ağırlığı/Ölçüsü 31,37 gr. /43 mm
  Tanımı III.Selim
  Ön yüz; Sultanül berreyni ve Hakanül bahreyni essultan ibnül (16) sultan   Arka yüz;Tuğra, Duribe fi İstambol  1203
..
  Envanter No 203
  Cinsi Gümüş
  Devri Osmanlı H 1203-1222
  Ağırlığı/Ölçüsü 29,95 gr. /45 mm
  Tanımı III.Selim
  Ön yüz; Sultanül berreyni ve Hakanül bahreyni essultan ibnül (13) sultan   Arka yüz; Tuğra,Duribe fi İstambol  1203
..
  Envanter No 204
  Cinsi Gümüş
  Devri Osmanlı H.1187-1203
  Ağırlığı/Ölçüsü 26,42 gr. /43 mm
  Tanımı I.Abdülhamid
  Ön yüz; Sultanül berreyni ve Hakanül bahreyni essultan ibnül (8) sultan   Arka yüz; Essultan Abdülhamid ibn Ahmed Han Dame mülkehü duribe fi Kostantiniye 1187
..
  Envanter No 205
  Cinsi Gümüş
  Devri Osmanlı H.1171-1187
  Ağırlığı/Ölçüsü 17,37 gr. /38 mm
  Tanımı III.Mustafa
  Ön yüz; Tuğra   Arka yüz; Duribe fi (85) İstambol 1171