ROMA SİKKELERİ

  Envanter No 4
  Cinsi Bronz
  Devri Geç Roma , Constantinus II M.S. 330-337
  Ağırlığı/Ölçüsü 2,57 gr / 18 mm
  Tanımı  
  Ön yüz; İmparatorun diademli ve zırhlı büstü sağa dönük, CONSTANTINVS  IVN NOBC. çizgili bordür.   Arka yüz; İki asker karşılıklı ayaktalar, bir ellerinde mızrak, diğer ellerinde yere dayalı kalkanlarını  tutuyorlar. aralarında iki standart duruyor. GLOR IAEXERC ITVS


 

..

  Envanter No 7
  Cinsi Gümüş
  Devri Caracalla M.S. 198-217
  Ağırlığı/Ölçüsü 2,54 gr. / 19 mm
  Tanımı  
  Ön yüz;İmparatorun  sakallı , diademli başı sağa dönük, ANTONINVS PIVS AVG   Arka yüz; Sağa dönük Mars PONTIF TR ( VIII) COS II. noktalı bordür.

..

  Envanter No 9
  Cinsi Bronz
  Devri Geç Roma , Constantin I M.S. 307-337
  Ağırlığı/Ölçüsü 1,89 gr / 15,5 mm
  Tanımı  
  Ön yüz; İmparatorun diademli, giyimli ve zırhlı büstü sağa dönük CONSTANTINVS MAX AVG   Arka yüz; İki asker, miğferli, karşılıklı ayaktalar,bir ellerinde mızrak diğer ellerinde kalkanlarını  tutuyorlar. aralarında bir standart duruyor. [GLOR IAEXERC ITVS].  Antiochia baskılı,noktalı bordür.

..

  Envanter No 11
  Cinsi Bronz
  Devri Geç Roma , Constantine II M.S. 337-361
  Ağırlığı/Ölçüsü 3,09 gr / 17 mm                                                                  
 Tanımı

 

  Ön yüz; Constantin 'in diademli, zırhlı, paludementumlu büstü sağa dönük DN CONSTANTINVS PF AVG   Arka yüz; Phoenix, küre üstünde sağa dönük, sağ boşlukta yıldız       FEL TEMP REPARATIO. Antiochia baskılı

..

  Envanter No 12
  Cinsi Bronz
  Devri Maximianus Hercules M.S. 286-310
  Ağırlığı/Ölçüsü 2,83 gr / 21 mm
  Tanımı  
  Ön yüz;İmparatorun ışın taçlı, giyimli büstü sağa dönük IMP C  MA MAXIMIANVS PF AVG   Arka yüz; İmparator (solda) karşısındaki Jupiter' den küre üstünde Victorya alıyor. Boşlukta β.  CONCORDIA  [ MILITVM  ] ,noktalı bordür

..

  Envanter No 13
  Cinsi Altın
  Devri Valerian I M.S. 253-260
  Ağırlığı/Ölçüsü 3,5 gr. / 20 mm
  Tanımı  
  Ön yüz;İmparatorun ışın taçlı, giyimli büstü sağa dönük IMP CP LIC VALERIANVS [PF] AVG. çizgili bordür.   Arka yüz;Soldaki kadın sağ eliyle karşısındaki İmparatora çelenk uzatıyor. İmparatorun Sağ  elinde küre, sol elinde asa.

..

  Envanter No 14
  Cinsi Bronz
  Devri Geç Roma , Constantine II M.S. 337-340
  Ağırlığı/Ölçüsü 1,58 gr /15 mm
  Tanımı  
  Ön yüz;Constantin'in defne çelenkli başı sağa dönük. CONSTANTINVS [IVN] NOB C. çizgili bordür.   Arka yüz;İki asker karşılıklı ayaktalar, bir ellerinde mızrak, diğer ellerinde  yere dayalı kalkanlarını tutuyorlar. Aralarında bir standart duruyor. GLOR IAEXERC ITVS Cyzicus baskılı.

..

  Envanter No 15
  Cinsi Bronz
  Devri Geç Roma , Constantius Gallus M.S. 351- 354
  Ağırlığı/Ölçüsü 2,79 gr / 19,5 mm
  Tanımı  
  Ön yüz;Gallus 'un çıplak başlı, giyimli büstü sağa dönük. DN FL CL CONSTANTINVS NOB CAES   Arka yüz;Virtus atından düşen düşmana mızrağını saplıyor. Solda r. [FEL TEMP] PEPARATIO.  Constantinapolis baskılı.

..

  Envanter No 16
  Cinsi Bronz
  Devri Geç Roma , Arcadius M.S. 383-408
  Ağırlığı/Ölçüsü 4,80 gr / 23 mm
  Tanımı  
  Ön yüz;İmparatorun diademli büstü sağa dönük  DN ARCADIVS PF AVG. çizgili bordür.   Arka yüz;İmparatorun cepheden ayakta figürü. Sağ elinde küreli standart, sol elinde kalkan, sağda yere oturmuş GLORIA [o] MANORVM.  Cyzicus baskılı.

..

  Envanter No 17
  Cinsi Bronz
  Devri Licinius M.S. 308-324
  Ağırlığı/Ölçüsü 3,19 gr / 21,5 mm
  Tanımı  
  Ön yüz;İmparatorun sakallı büstü sağa dönük.  IMP LICINIVS PF [H II] C   Arka yüz; Ayakta sola dönük, sağ elini yana uzatmış, solunda glabus, sol boşlukta I, sağda F   SOLIN VICTOCOMITI,noktalı bordür

..

  Envanter No 18
  Cinsi Bronz
  Devri Geç Roma , Gratian M.S.367-383
  Ağırlığı/Ölçüsü 1,87 gr / 19 mm
  Tanımı  
  Ön yüz;İmparatorun inci diademli, giyimli büstü sağa dönük.  DN GRATIANVS PF AVG   Arka yüz;Oturan Roma, Sağ elinde globus, solda asa VIRTV-RO-MANORM ,Antiochia baskılı,çizgili bordür

..

  Envanter No 19
  Cinsi Bronz
  Devri Augustus M.Ö. 27 - M.S. 14
  Ağırlığı/Ölçüsü 14,81 gr / 27 mm
  Tanımı  
  Ön yüz;İmparatorun defne çelenkli başı sağa dönük.            IMP [AVGUST TR POT],noktalı bordür   Arka yüz;Çelenk ( Corona Civica ) içinde SC ( Senatus Consulta)

..

  Envanter No 20
  Cinsi Bronz
  Devri Augustus M.Ö. 27 - M.S. 14
  Ağırlığı/Ölçüsü 16,88 gr / 27 mm
  Tanımı  
  Ön yüz;İmparatorun defne çelenkli başı sağa dönük,            IMP AVGUST [TR P] OT,noktalı bordür   Arka yüz;Çelenk içinde SC ( Senatus Consulta). İçte ve dışta çizgili bordür.

..

  Envanter No 22
  Cinsi Bronz
  Devri Gordian III - M.S. 238 - 244
  Ağırlığı/Ölçüsü 2,34 gr / 15 mm
  Tanımı Mesopotamia - Carrhae (Harran) şehir sikkesi
  Ön yüz;İmparatorun şua taçlı büstü sağa dönük   Arka yüz; Ay ve ortasında yıldız
  Envanter No 27
  Cinsi Bronz
  Devri Erken Roma , Maximinus M.S.235-238
  Ağırlığı/Ölçüsü 15,05 gr / 31 mm
  Tanımı Clicia-Anemurium (Anamur) şehir sikkesi
  Ön yüz;İmparatorun diademli, giyimli büstü sağa dönük. [AVTKΓIOOVHPON MA]ΞIM[EINON]   Arka yüz;Cepheden sola dönük, çıplak erkek figürü, sağ elinde Nike, sol elinde yengeç. ANEMOVPIEWNETA

..

  Envanter No 28
  Cinsi Bronz
  Devri Erken Roma , Severus Alexandr MS 222-235
  Ağırlığı/Ölçüsü 16,19 gr / 33 mm
  Tanımı Cilicia-Seleukeia ad Kalykadnum (silifke)
  Ön yüz;İmparatorun diademli büstü sağa dönük, göğsü üzerinde bir kontrmark,AVKM[AVP CЄOVHP]AΛEΞANΔPOC   Arka yüz;Cepheden kanatlı Nike, iki eliyle üzerinde ЄΛEV  ΘЄPAC  yazan bir tabula ansata tutuyor. CEΛEV[KEΩN]TΩN ΠPO[C TΩ KAΛV]K A ΔN  Ω

..

  Envanter No 29
  Cinsi Bronz
  Devri Erken Roma , Philip I  M.S.244-249
  Ağırlığı/Ölçüsü 17,74 gr / 30 mm
  Tanımı Syria,Seleucis and Pieria-Antiochia (Antakya)
  Ön yüz;İmparatorun diademli büstü sağa dönük AVTOKKMIOVΛIΦIΛIΠΠOCCEB   Arka yüz; Tyke'nin kule taçlı ve türbanlı büstü sağa dönük,yukarıda üstte başını geriye döndürmüş sağa koşan koç. Tyke' nin solunda A, sağında Є, aşağıda S, sağda C, ANTIOXEΩN MHTPOKOΛΩN

..

  Envanter No 30
  Cinsi Bronz
  Devri AQUILIA SEVERA (Elagabalus'un 2.karısı) M.S. 220
  Ağırlığı/Ölçüsü 10,78 gr / 29 mm
  Tanımı  Cilicia - Olba (Silifke - Uzuncaburç) - Adana
  Ön yüz; Julia Aquilia Severa'nın diademli ve drapeli büstü sağa dönük,IOYΛI [AA]KOVΛIAN CЄVCPHPANC   Arka yüz; Ortada tek ödül tacı, üstte palmiye yaprağı, ödül tacının ortasında IЄPOIK yazılı. AΔP.[C]ЄV.ANTΩNEINOVΠO.AΔANЄΩN (ADANA)

..

  Envanter No 31
  Cinsi Bronz
  Devri Erken Roma , Antonius Pius M.S. 138 - 161
  Ağırlığı/Ölçüsü 9,10 gr / 24 mm
  Tanımı Seleucis and Pieria (syria) - Laodicea ad Mare (Bu şehir, Antakya'nın güneyinde,deniz kenarında,bugünkü Suriye'nin kuzeyinde yer almaktadır)
  Ön yüz;İmparatorun diademli büstü sola dönük [AVTOKAITIAIAΔPIANTWNЄI]NOCCЄB   Arka yüz; Şehir tanrıçası Tyke'nin kule taçlı büstü sola dönük. IOVΛIЄNTWNKAIΛAOΔIKЄWN , boşluklarda KO ve HΠP,

..

  Envanter No 32
  Cinsi Bronz
  Devri Salonina M.S. 268
  Ağırlığı/Ölçüsü 2,65 gr / 25 mm
  Tanımı  
  Ön yüz; Salonina' nın sağa dönük büstü SALONINA AVG,noktalı bordür   Arka yüz; Sola dönük, sol elinde Nike, sağ elinde asa bulunan Vesta VESTASTA TF

..

  Envanter No 55
  Cinsi Bronz
  Devri Geç Roma , Constantine I M.S. 307-337
  Ağırlığı/Ölçüsü 1,21 gr / 16 mm
  Tanımı  
  Ön yüz;İmparatorun diademli ve zırhlı büstü sağa dönük CONSTANTINVS MAX AVG.noktalı bordür
 
  Arka yüz;İki asker miğferli, karşılıklı ayaktalar,bir ellerinde mızrak, diğer ellerinde kalkanlarını tutuyorlar, aralarında bir standart duruyor GLOR IAEXERC ITVS. Antiochia baskılı.

..

  Envanter No 56
  Cinsi AR Hemidrahmi
  Devri Hadrian M.S. 117_138
  Ağırlığı/Ölçüsü 1,2 gr / 14,5 mm
  Tanımı Cappadocia -Caesarea (Kayseri)
  Ön yüz;İmparatorum diademli ve zırhlı büstü sağa dönük   Arka yüz;Victorya sağa dönük

..

  Envanter No 65
  Cinsi Bronz
  Devri VALENS A.D 364 - 378
  Ağırlığı/Ölçüsü 2,46 gr / 18 mm / Kalınlık 1,5 mm
  Tanımı  
  Ön yüz;DN. VALENS P.F.AVG İnci diademli büst sağa dönük   Arka yüz;SECVRITAS REIPVBLIC [AE] Victoria sola yürümekte. Sol boşlukta P üstünde yıldız. sağ boşlukta H, kesitte RSICO

..

  Envanter No 66
  Cinsi Bronz
  Devri VALENS A.D. 364-378
  Ağırlığı/Ölçüsü 2,85 gr / 19 mm / Kalınlık 2 mm
  Tanımı  
  Ön yüz;DN VALENS P.F. AVG İnci diademli büst sağa dönük, noktalı bordür.   Arka yüz;LOHIHVO MNNO Valens baş komutan kıyafeti içinde sağ eliyle saçlarından tuttuğu savaş esirini sağa götürürken sola bakmakta. Sağ boşlukta D

..

  Envanter No 71
  Cinsi Bronz
  Devri Maximianus M.S. 286-310
  Ağırlığı/Ölçüsü 5,8 gr. / 25 mm. / Kalınlık 1,5 mm
  Tanımı  
  Ön yüz;[IMP] MAXIMIANVS [PF] AVG Defne çelenkli başı sağa dönük,noktalı bordür.   Arka yüz;GEN [l] O A  VGVSTI/KV ,ayakta sola dönük duran çıplak Genius, sağ elinde Patera (mukaddes kurban kanı çanağı), sol elinde bolluk ve bereket  boynuzu tutuyor,başında Modius,noktalı bordür,sağda üst üste üç nokta.

..

  Envanter No 74
  Cinsi Bronz
  Devri Gratian M.S. 367-383
  Ağırlığı/Ölçüsü 4,7 gr. / 22 mm. / Kal. 2 mm
  Tanımı  
  Ön yüz;DN GRATIA NVS PF AVG İnci diademli, pelerinli büstü sağa dönük.   Arka yüz;MANORVM ayakta sağ elini kaldırmış bir figür. Sağda bereket boynuzuna benzer bir motif.

..

  Envanter No 76
  Cinsi Bronz
  Devri Maximinus II M.S. 305-313
  Ağırlığı/Ölçüsü 3,7 gr. / 23 mm / Kal. 1,5 mm
  Tanımı  
  Ön yüz;IMP C GAL VAL MAXIMINVS PF AVG Defne çelenkli büstü sağa dönük.   Arka yüz;GE [N I] O AVG VSTI /ANT ayakta sola dönük duran Genius, sağ elinde patera olan kanatlı bir figür,sol elinde bereket boynuzu tutmakta,başında Modius, zeminde solda yıldız,sağda S,altta ANT monogramı,noktalı bordür.

..

  Envanter No 78
  Cinsi Bronz
  Devri Gordian III M.S.238-244
  Ağırlığı/Ölçüsü 4,8 gr./ 20 mm / Kal. 2 mm
  Tanımı Urfa (Edessa) Mezopotamia darbı
  Ön yüz;IMP C[AES] M ANT GOR [DIANVS] [ AVG] defne çelenkli büstü sağa dönük,noktalı bordür.   Arka yüz;BT - POC BAC YΛC vc Kral Apgar'ın yuvarlak başlıklı ve elbiseli büstü sağa dönük,noktalı bordür.

..

  Envanter No 85
  Cinsi Bronz
  Devri Constans M.S. 337-350
  Ağırlığı/Ölçüsü 1,1 gr /  17 mm  / Kal. 1 mm
  Tanımı  
  Ön yüz;CONSTANS PF AVG İnci diademli, elbiseli büstü sağa dönük, noktalı bordür.
 
  Arka yüz;VICTORI AE DD AVG Q NN / SM [ANI] İki Victoria karşılıklı ayakta duruyorlar,ellerinde çelenk tutuyorlar,noktalı bordür.

..

  Envanter No 88
  Cinsi Bronz
  Devri Gratianus M.S. 367- 383
  Ağırlığı/Ölçüsü 4,53 gr / 24 mm / Kal. 1,5 mm
  Tanımı  
  Ön yüz;[ DN GRA]TIA NVS PF AVG İnci diademli ve giyimli büstü sağa dönük   Arka yüz;REPARATIO REIPVB /ATES Gratian ayakta sola dönük,önünde diz çökmüş bir kadın figürü.

..

  Envanter No 89
  Cinsi Bronz
  Devri Maximianus M.S. 286- 310
  Ağırlığı/Ölçüsü 5,56 gr / 25 mm / Kal. 1,5 mm
  Tanımı  
  Ön yüz;[IMP MAXIMI] ANVS PF [AVG] Defne çelenkli başı sağa dönük   Arka yüz;GENIO AVGVSTI / SMTS ayakta sola dönük çıplak Genius, sağ elinde patera, sol elinde bolluk ve bereket boynuzu tutuyor,figürün solunda yıldız, sağında B.

..

  Envanter No 93
  Cinsi Bronz
  Devri Elagabolus M.S. 218-222
  Ağırlığı/Ölçüsü 7,08 gr / 23 mm / Kal. 2 mm
  Tanımı Mesopotamia - Edessa (Urfa)
  Ön yüz;Şua taçlı ve giyimli Prens büstü sağa dönük   Arka yüz;MAKA oturur durumda uzun giysili, sakallı, başında tacı olan bir insan figürü, alt kısımda bitkisel motifler,solda yanan bir mum.

..

  Envanter No 94
  Cinsi Bronz
  Devri Severus Alexandr M.S. 222-235
  Ağırlığı/Ölçüsü 8,96 gr / 26 mm / Kal. 2,5 mm
  Tanımı Mesopotamia - Carrhae (Harran)
  Ön yüz;TKMΛCΛ...Ξ ΛNEPO taçlı kral büstü sağa dönük   Arka yüz;ATKMHMCCCOT ortada uzun giysili oturan bir figür.

..

  Envanter No 107
  Cinsi AR Denarius
  Devri Julia Domma M.S. 193-211
  Ağırlığı/Ölçüsü 2,63 gr / 17 mm
  Tanımı  
  Ön yüz;IVLIA DOMNA AVG. Julia Domna'nın drapeli büstü sağa dönük   Arka yüz;VESTA sola doğru oturuyor,örtülü giyinmiş, sağ elinde palladium, sol kolunda asa tutuyor.

..

  Envanter No 108
  Cinsi Æ Bronz
  Devri Gordian III M.S. 238-244
  Ağırlığı/Ölçüsü 8,7 gr. / 23 mm
  Tanımı Mezopotamia - Edessa darbı
  Ön yüz;[OVT] OKMANTΓOPΔIANOC [CEB] Gordian III' ün Şua taçlı başı sağa dönük,sağ boşlukta yıldız   Arka yüz;ABΓAPOC BAΣIΛEVC Edessa Kralı Abgar'ın  diademli tiaralı, mücevherlerle süslü büstü sağa dönük, Tiarede ve sol boşlukta yıldız

..

  Envanter No 109
  Cinsi Æ Bronz
  Devri Commodus M.S. 166-177
  Ağırlığı/Ölçüsü 7,75 gr. / 23 mm.
  Tanımı Marcus Aurelius' un Caesarı şehir sikkesi
  Ön yüz;  Λ. AYP KOMOΔOCKAIC Commodus Caesar' ın çıplak (taçsız) başlı ve drapeli büstü sağa dönük   Arka yüz; ЄΠI AVPYKIOY ΔIOY [....]Demeter ayakta sola dönük, sağ elinde patera ve sol elinde uzun bir meşale tutuyor.

..

  Envanter No 110
  Cinsi Æ Bronz
  Devri Septimius Severus M.S. 193-211
  Ağırlığı/Ölçüsü 10.01 gr. / 24 mm
  Tanımı Şehir Sikkesi.
  Ön yüz; [AVT] CЄΠTIMIOC CЄOV. Septimius Severus' un defne taçlı başı sağa dönük   Arka yüz;  ΔΔAK AΛΛO [....] Tetrastyle ( 4 sutunlu) tapınak cepheden, alınlıkta hilal, sutunlar arasında üç kült heykeli

 

  Envanter No 125
  Cinsi AR Denarius
  Devri Julia Domna (Septimus Severus'un karısı) M.S. 193-211
  Ağırlığı/Ölçüsü 2,71 gr. / 17 mm.
  Tanımı  
  Ön yüz; IVLI[A] AVGVSTA Julia Domna 'nın drapeli büstü sağa dönük   Arka yüz; DIANA LVCIFERA Diana (Demeter) ayakta sola dönük, her iki eliyle, alevli uzun bir meşale tutuyor.
  Envanter No 126
  Cinsi Æ Bronz
  Devri Licinius I M.Ö. 308-324
  Ağırlığı/Ölçüsü 3,74 gr / 21 mm
  Tanımı  
  Ön yüz; IMP.LICINIVS P.F.AVG Licinius I'in defne taçlı ve zırhlı büstü sağa dönük   Arka yüz; SOLIINVICTOCOMITI - QT sol (Helios) ayakta cepheden,baş sola dönük,başında şualı taç,çıplak,boynunda geriye sarkan pelerin,sağ elini kaldırmış,sol avucunda küre tutuyor
..
  Envanter No 127
  Cinsi Æ Bronz
  Devri  Constantine II M.S. 317-337
  Ağırlığı/Ölçüsü 3,01 gr / 18,5 mm
  Tanımı  
  Ön yüz; CONSTANTINVSIVN . NOB.C Constantine II'nin defne taçlı ve zırhlı büstü sağa dönük   Arka yüz; PROVIDENTIAECAES - ATR iki yuvarlak kulesi olan kale kapısı ve üst kısmında ortada yıldız

 

  Envanter No 128
  Cinsi Æ Bronz
  Devri Tiberius ve Livia  M.S. 14-37
  Ağırlığı/Ölçüsü 7,49 gr. / 21,5 mm
  Tanımı Macedonia-Thessalonica ( Selanik)
  Ön yüz; [TIKA] IΣAP ΣEBAΣ [TOΣ] Tiberius'un taçsız başı sağa dönük   Arka yüz; [ΣEBAΣTHΘЄΣΣAΛONIKEΩV] Augustus'un karısı Tiberius'un annesi İmparatoriçe Livia'nın diademli taçlı başı sağa dönük
  Envanter No 129
  Cinsi AR Denarius
  Devri Trajan M.S. 98-117
  Ağırlığı/Ölçüsü 3,50 gr. / 19 mm
  Tanımı  
  Ön yüz; IMP. CAES. NER.TRAIANO OPTIMO AVG. GER. DAC. Trajanus 'un defne taçlı ve sol omuzu drapeli büstü sağa dönük   Arka yüz; P.M.TR.P.C.OS.VI.P.P.S.P.Q.R. Virtus, ayakta sağa dönük, miğferli ve askeri elbiseli, sol ayağı ile miğfere basmakta,sağ eliyle mızrağa dayanmakta ve sol eliyle kucağına dayalı parazonium tutmaktadır.
  Envanter No 130
  Cinsi AR Denarius
  Devri Trajan M.S. 98-117
  Ağırlığı/Ölçüsü 3,40 gr / 18,8 mm
  Tanımı  
  Ön yüz; IMP.TRAIANO A[VG.GER.D]AC P.M. TR.P. Trajanus'un defne taçlı ve sol omuzu drapeli büstü sağa dönük   Arka yüz; S.P.Q.R. OPTIMO PRINC Aeguitas ayakta sola dönük.drapeli, sağ elinde terazi ve sol kolunda bereket boynuzu tutuyor.

 

  Envanter No 131
  Cinsi AR Denarius
  Devri Septimius Severus M.S. 193-211
  Ağırlığı/Ölçüsü 3,57 gr. / 17,5 mm
  Tanımı  
  Ön yüz; [ L.SE] PT.SEV.PERT.AVG.IMP.II Septimius Severus'un defne taçlı başı sağa dönük   Arka yüz; P.M.TR.P.VI.COS.II. P.P, ayakta sola dönük, başında şualı taç, çıplak, sağ elini kaldırmış ve sol kolunda kamçı tutuyor.
  Envanter No 132
  Cinsi AR Denarius
  Devri Septimius Severus M.S. 193-211
  Ağırlığı/Ölçüsü 2,64 gr. / 18 mm
  Tanımı  
  Ön yüz;SEVERVS AVG. PART.MAX Septimius Severus'un defne taçlı başı sağa dönük   Arka yüz;RESTITVTOR VRBIS Septimius Severus ayakta sola dönük, askeri elbiseli, sol eliyle mızrağa dayanmakta,sağ elinde tuttuğu patera ile önündeki alevli sunağa mayi dökmekte

..

  Envanter No 133
  Cinsi AR Denarius
  Devri Septimius Severus M.S. 193-211
  Ağırlığı/Ölçüsü 3,17 gr. / 18 mm.
  Tanımı  
  Ön yüz;[L.SE] PT.SEV.PERT.[AVG.IMP] II. Septimius Severus' un defne taçlı başı sağa dönük   Arka yüz;MART VICTOR Mars ayakta sağa yürüyor, çıplak başında miğfer,sağ elinde çapraz mızrak ve sol eliyle sol omuzuna dayamış olduğu trophy (ganimet ağacı) tutuyor.

..

  Envanter No 136
  Cinsi AR Denarius
  Devri Caracalla M.S. 198-217
  Ağırlığı/Ölçüsü 4,05 gr. / 20 mm.
  Tanımı  
  Ön yüz;ANTONINVS PIVS AVG. Caracalla' nın defne taçlı başı sağa dönük   Arka yüz;[L]IBER[T]AS AVG. Libertas ayakta sola dönük, drapeli giyinmiş, sağ elinde pileus (başlık) ve sol elinde asa tutuyor.

..

  Envanter No 137
  Cinsi AR Denarius
  Devri Caracalla M.S. 198-217
  Ağırlığı/Ölçüsü 3,40 gr. / 19 mm
  Tanımı H.Cohan no. 247
  Ön yüz;ANTONINVS PIVS AVG GERM Caracalla' nın defne taçlı ve sakallı başı sağa dönük   Arka yüz;PMTR.P.XVII. COS.IIII.PP Senatus veya Caracalla ayakta sola dönük, sağ elinde yukarı doğru bir dal ve sol elinde kısa asa tutuyor.

..

  Envanter No 138
  Cinsi AR Denarius
  Devri Geta Caesar M.S. 198-209
  Ağırlığı/Ölçüsü 3,63 gr. / 19 mm.
  Tanımı  
  Ön yüz;P.SEPTIMIVS GETA CAES. Geta'nın taçsız başlı ve  drapeli büstü sağa dönük   Arka yüz;PONTIF COS Minerva ayakta sola dönük, sağ eliyle kalkanına ve sol eliyle mızrağına dayanmış.

..

  Envanter No 139
  Cinsi AR Denarius
  Devri Elagabalus M.S. 218-222
  Ağırlığı/Ölçüsü 3,30 gr. / 20 mm.
  Tanımı  
  Ön yüz;IMP.ANTONINVS AVG. Elagabalus' un defne taçlı ve drapeli büstü sağa dönük   Arka yüz;P.M. TR.P.II.COS.II PP Providentia ayakta sola dönük, sol ayağını sağın önüne koymuş , sağ elinde değnek, sol elinde bereket boynuzu tutuyor. Sol dirseğini bir sütuna dayamış.

..

  Envanter No 140
  Cinsi AR Denarius
  Devri Julia Maesa (Elagabalus'un büyükannesi) M.S. 222
  Ağırlığı/Ölçüsü 1,95 gr / 18,5 mm
  Tanımı  
  Ön yüz;IVLIA MAESA AVG. Julia Maesa'nın (Elagabalus'un büyükannesi) drapeli büstü sağa dönük   Arka yüz;PVDICITIA Pudicitra sola dönük oturuyor; drapeli ve türbanlı, sol kolunda asa tutuyor.

..

  Envanter No 141
  Cinsi AR Denarius
  Devri Severus Alexander M.S. 222-235
  Ağırlığı/Ölçüsü 2,84 gr. / 20 mm
  Tanımı  
  Ön yüz;IMP. C. M. AVR. SEV. ALEXAND AVG.   Arka yüz;P.M. TR. P. COS P.P Mars ayakta sola dönük,askeri elbiseli ve miğferli, sağ elinde dal ve sol elinde mızrak tutuyor.

..

  Envanter No 142
  Cinsi AR Antoninianus
  Devri Marcia Otocilia Severa (Philip I'in karısı) M.S. 244-249
  Ağırlığı/Ölçüsü 4,13 gr. / 23 mm
  Tanımı  
  Ön yüz;[MAR] OTACIL.SEVERA AVG. Marcia Otacilia Severa' nın (Philip I'in karısı) diademli, drapeli ve omuzları hilal'li büstü sağa dönük   Arka yüz;CONCORDIA AVGG. Concordia sola dönük oturuyor; sağ elinde patera, sol kolunda bereket boynuzu tutuyor.

..

  Envanter No 145
  Cinsi Æ Bronz
  Devri Constantine VII ve Romanus I
  Ağırlığı/Ölçüsü 6,89 gr / 26 mm / Kal. 2 mm
  Tanımı  
  Ön yüz;+RWMAN bASILEVS RWM Romanus I sakallı ve cepheden mücevherle süslü klamys ve taç giyimli, sağ elinde labarum, sol elinde küreli haç tutuyor.   Arka yüz;+RωmA,hєhΘєωbA,SILEVSRW,MAIWN

..

  Envanter No 152
  Cinsi AR Denarius
  Devri Antonius Pius M.S. 138-161
  Ağırlığı/Ölçüsü 2,99 gr. / 18 mm.
  Tanımı  
  Ön yüz;ANTONINVS AVG. PI VS P.P.TR.P.XVI Antonius Pius'un defne taçlı başı sağa dönük   Arka yüz;COS l l l l Annona ayakta sola dönük, sağ elinde gemi çapası ve sol elinde tuttuğu iki buğday başağını,  yanında vazo ve tabak olan sol tarafındaki modius'un üzerine koymuş.

..

  Envanter No 153
  Cinsi AR Denarius
  Devri Geta Caesar M.S. 198-209
  Ağırlığı/Ölçüsü 3,07 gr. / 19 mm
  Tanımı  
  Ön yüz; P.SEPT.GETA CAES.PONT Geta'nın  çıplak başlı ve drapeli büstü sağa dönük   Arka yüz;NOBILITAS, Nobilitas ayakta, başı sağa dönük, sağ elinde asa, sol avucunda palladium tutuyor.

..

  Envanter No 154
  Cinsi AR Antoninianus
  Devri Gordian III M.S. 238-244
  Ağırlığı/Ölçüsü 4,27 gr. / 22 mm.
  Tanımı  
  Ön yüz;IMP. CAES. MANT. GORDIANVS AVG. Gordian III' ün şua taçlı, zırhlı ve paludamentumlu büstü sağa dönük   Arka yüz;AEQVITAS AVG. Aquivitas ayakta sola dönük, sağ elinde terazi tutuyor ve sol kolunda bereket boynuzu.

..

  Envanter No 187
  Cinsi Æ 2
  Devri Honorius M.S. 393-423
  Ağırlığı/Ölçüsü 3,53 gr. / 24 mm
  Tanımı  
  Ön yüz;DN. HONORIVS PF AVG. Honorius' un inci diademli ve drapeli büstü sağa dönük.   Arka yüz;GLORIA ROMANORVM-SMNA Honorius askeri elbiseli, ayakta sağa dönük,sağ eliyle standart, sol avucunda küre tutuyor.

..

  Envanter No 189
  Cinsi Æ
  Devri Agrippa I M.S. 37-44
  Ağırlığı/Ölçüsü 2,17 gr. / 17 mm
  Tanımı Roma Dönemi yahudi Kralı
  Ön yüz;BACI[ΛЄΩ] C [AΓP] lΠA şemsiye   Arka yüz; Üç başak,L-S(=yıl 6=M.S.42/3).

..

  Envanter No 191
  Cinsi AR Denarius
  Devri Marcus Aurelius Caesar M.S. 139-161
  Ağırlığı/Ölçüsü 3,56 gr. / 17,5 mm
  Tanımı Antius Pius dönemi
  Ön yüz;AVRELIVS CAES. ANTON.AVG.PIIF. Marcus Aurelius Caesar'ın taçsız başı sağa dönük   Arka yüz;TRPOT. II. COS II. Felicitas sola yürüyor; sağ elinde caduceus, sol kolunda asa tutuyor.

..

  Envanter No 192
  Cinsi AR Denarius
  Devri Caracalla Ceasar M.S. 198-217
  Ağırlığı/Ölçüsü 2,68 gr. / 18 mm
  Tanımı  
  Ön yüz;IMP.CAE.MAVR.ANT.AVG.P.TR.P Genç Caracalla' nın defne taçlı ve drapeli büstü sağa dönük   Arka yüz;SPESPVBLICA Spes sola yürüyor,sağ elinde bir çiçek ve sol eliyle elbisesinin eteğini tutuyor.